Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2021
2.8.

Zůstávejte pozitivní

Pokud zažíváte těžkosti, nejvíce ze všeho vám pomůže, když si udržíte pozitivní přístup. Všechno, co se děje, v sobě nese vždycky požehnání, i když není ihned patrné. Zachováte-li si však víru, pak budete schopni pozvednout všechny kolem sebe, a do­konce i situaci samotnou.

Pozitivní pohled na svět má za následek, že je tělo uvolněné, což vám následně umožní jasné a tvůrčí myšlení během náročných si­tuací. Navíc váš přístup bude inspirací pro ostatní a může odvrátit cyklus neustálého klesání energie.

Zařekněte se, že dnes budete optimističtí, ať se děje, co se děje. Buďte neustále upřímní ve vztahu ke svým myšlenkám a pocitům a zavolejte si nás anděly a své vyšší já, abychom vám pomohli při pohledu na každou situaci získat lepší perspektivu. Tímto způso­bem mnohem rychleji zpracujete všechny rozrušující emoce a udr­žíte si vysokou hladinu energie a pozitivní přístup.

Myšlenka pro tento den

Mým záměrem je zůstat pozitivní vůči sobě i všem svým vztahům. Tento pozitivní přístup je slučitelný s upřím­ností. Štěstí je stav, který je pro mě naprosto v pořádku, a tento pohled na svět udržuje mé zdraví i mou energii na vysoké úrovni.


1.8.

Dovolte svému vnitřnímu dítěti, ať se projeví

My andělé vás vedeme k tomu, abyste se naučili k sobě chovat jako rodiče, kteří se starají o své vnitřní dítě, jež má stejné potřeby a city jako kdokoli druhý, včetně touhy hrát si a být spontánní.

My se k vám dnes v péči o toto jasné světlo ve vašem nitru připojíme a umožníme vám zářit ještě jasněji. Vaše energetická úroveň se vrátí do normálu a budete mít větší radost ze života.

Začněme tím, že se vašeho vnitřního dítěte na něco zeptáme. Zeptejte se potichu, nahlas nebo otázku napište:

"Jak se teď cítíš?"
"Co bys mi chtělo říct?"
"Co pro tebe můžu udělat?"
"Co ode mě potřebuješ?"

Poté, co jste si vyslechli, jak vaše dítě touží, abyste o ně láskyplně pečovali, se mu dnes celý den věnujte. Když dáte této části svého já lásku, bude klidnější a více lásky bude pociťovat i celá vaše bytost.

Myšlenka pro tento den

Dovoluji svému vnitřnímu dítěti, aby vyjádřilo svá přání a touhy. Dávám mu svou pozornost, protože je moc miluji a chci mu dát svou lásku najevo.