Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2021
15.4.

Zbavte se své potřeby přijetí

Zbavte se své potřeby, aby vás měli všichni rádi. Záleží jen na tom, abyste si sebe vážili vy. Názory druhých lidí na vás nemají naprosto žádnou souvislost s tím, jací skutečně jste, protože se jedná pouze o projekci toho, jak sama sebe posuzuje daná osoba.

Podívejte se na nás, to je výborný příklad: ačkoli my andělé trávíme všechen svůj čas tím, abychom pomáhali lidem, stále existují lidé, kteří nás nemají rádi a nevěří nám. Pokud bychom dovolili, aby na nás tato negativní posouzení těžce dopadala, byli bychom mnohem méně efektivní v plnění svého poslání.

Zauvažujte nad tím, kolik času a energie jste už vložili do toho, aby vás druzí měli rádi a schvalovali, co děláte. Nebylo by lepší trávit svůj čas usilováním o svou vlastní přízeň? A nebylo by přínosnější poměřovat svou hodnotu s nějakým vyšším vzorem než s názory ostatních lidí? Samozřejmě, že odpověď zní "ano". A dnes je den, kdy byste si měli tento přístup osvojit.

Myšlenka pro tento den

Vzdávám se své potřeby, aby mi druzí něco schvalovali a uznávali mě. K pocitu vlastní hodnoty a "láskyhodnosti" vyhledávám jen svůj vlastní obdiv k sobě. Moje zdravá sebeúcta přitahuje všechno a všechny, jež si mohu přát. Uznání mé osoby a schválení mých činů je pouze na mně
14.4.

Odložte si

Na svých bedrech nesete starosti a zatěžujete se břemeny, která narušují váš mír a štěstí. My andělé vás dnes žádáme, abyste svůj náklad odložili a obavy nám odevzdali.

Když nám své starosti předáte, vaše mysl a srdce se osvobodí od strachu, a tím znovu získáte přístup ke tvořivosti a moudrosti. Řešení přicházejí jednodušeji k těm, kdo jsou beze strachu.

Hned teď se zhluboka nadechněte a dovolte nám, abychom sňali tu tíhu z vašich beder. Jakmile se vaše srdce osvobodí od strachu a úzkosti, bude připravené přijmout pomoc, kterou vám nabízíme.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám v tuto chvíli všechny své starosti a obavy Nebesům. Čím více pracujeme s anděly jako tým, tím lépe se mi v životě daří. Jsem v neustálém kontaktu s Bohem a svými anděly. Mluvím s nimi o svých pocitech a žádám je o jejich pomoc.

13.4.

Zbavte se okovů

V poslední době se k vám jako bumerang vrací všechna zášť, kterou pociťujete, a mění se ve zlost na sebe samé. Tento stav pak prosakuje na povrch a ovlivňuje váš život. Takové procesy vás mohou oslepit vůči každodenním radostem, které pro vás svět má.

Z toho důvodu vás my andělé neustále vyzýváme, abyste odpouštěli a zbavovali se zhoubného bujení zášti ve své mysli i ve svém těle. Je to ta nejlepší detoxikace, která vám dá všechno, co hledáte: více energie, vyjasnění vašeho cíle, zvýší schopnost soustředění, navrátí vám hravost, lásku, peníze, cokoli, co vás napadne. Odměna za odpuštění přichází okamžitě, podobně jako světlo zaplaví tmavou místnost, když rozsvítíte lampu.

Jste na sebe příliš tvrdí, naši drazí. Jste přesvědčeni, že k tomu, aby si vás někdo mohl vážit, musíte být dokonalí. Ale vy si přitom zasloužíte lásku i ve chvílích, kdy klopýtáte, učíte se, rostete a postupujete kupředu. Proto nejdůležitějším odpuštěním je odpuštění sobě. Když se naučíte láskyplně přijímat všechno, co k vám patří, jiskra ve vašem nitru se rozzáří jako světlomet, uzdraví a přitáhne druhé, kteří budou mít z vaší vřelosti a moudrosti prospěch.

Zbavte se dnes všech výhrad, které vůči sobě máte. Nechte být všechny pocity viny nebo výčitky, kterými se častujete, a dávejte si lásku, kterou si tolik zasloužíte.

Myšlenka pro tento den

Odpouštím si a přijímám, že to, kdo jsem, je naprosto úžasné. Cítím k sobě stejně bezpodmínečnou lásku, jakou mi dává Bůh a mí andělé. Vychutnávám si ten úžasný pocit, že si sebe vážím.

12.4.

Radujte se z harmonických vztahů

Těžkosti ve vztazích zažíváte pouze tehdy, když bojujete proti konečnému směru, kterým se vydaly. V takové fázi se každý vydává jiným směrem, podobně jako loď na moři.

Nezáleží na tom, kde na konci cesty přistanete, ale záleží na vzá­jemné součinnosti lidí, kteří se cesty účastní. Nejplodnějšími ces­tami jsou takové, kdy členové posádky naslouchají svému srdci a jsou k sobě navzájem upřímní.

Harmonické vztahy jsou založeny na vzájemné upřímnosti s tím, že obě strany se nebojí sdělovat si své skutečné pocity. Když se vůči sobě navzájem otevřete, pak poznáte, že jste milováni pro to, jací opravdu jste.

Hádky a střety se objevují tehdy, jestliže se jeden ze vztahu ně­čeho obává nebo se cítí ohrožený, a proto zaujme obranný postoj, buď slovně nebo svým chováním. My andělé vám můžeme pomoci vytvořit atmosféru bezpečí tak, že vdechneme do srdcí obou part­nerů energii lásky. To vám pomůže volit slova, která jsou laskavá a uctivá. Když sdílíte své upřímné pocity, láska je nejmocnějším ochranným prostředkem. Takovým způsobem vznikají vzájemná pouta a láska.

Myšlenka pro tento den

Mé vztahy jsou harmonické a láskyplné. Upřímnost mne nikterak neohrožuje. Všechny mé vztahy jsou plné lásky a druhým se cítím nejblíže, když jim ukážu své pravé já.


11.4.

Velmi si sebe važte

My andělé někdy pozorujeme, jak bojujete s pocity, že nejste oblíbeni nebo milováni. Rádi bychom, abyste věděli, že ačkoli se tento strach objevuje u každého člověka, není založen na sku­tečnosti. Pravda je taková, že jste oblíbení a milovaní. Lidé si vás váží a vy víte, že také my vás milujeme a zbožňujeme.

Až se budete cítit osamocení, nepochopení nebo nemilovaní, zastavte se a zavolejte si nás na pomoc. Okamžitě vám pošleme speciální dávku milující Boží energie, aby vás uklidnila.

Jste ztělesněnou láskou a nikdy nemůžete být odděleni od svého duchovního zdroje. Jste navždy v objetí našich křídel, což je projev obrovské Boží úcty k vám. Važte si sebe i vy, protože jste skutečně hodni té obrovské lásky, kterou vás Nebesa zalévají.

Myšlenka pro tento den

Jsem k pomilování. Lidé mě mají rádi kvůli tomu, že jsem, kdo jsem, a jejich lásku si zasloužím. Otevírám své srdce dávání i přijímání láskyplné energie.

10.4.

Vězte, že andělé jsou tady

Nebesa nejsou kdesi daleko. Je to dimenze, která existuje všude kolem vás. Proto někdy cítíte naši přítomnost nebo vidíte důkazy, že jsme u vás.

Pohybujeme se spolu s vámi a stojíme vždy po vašem boku. Ačkoli bychom nikdy nezasáhli do vaší svobodné vůle, jsme připraveni vám v každém okamžiku pomoci. Jediné, co je k naší pomoci zapotřebí, je říci si o ni.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé jsou vždycky po mém boku. Milují mne v každém okamžiku a pomáhají mi, kdykoli je o to požádám. Podporuje, miluje a obklopuje mne mnoho andělů, nyní i neustále.


9.4.

Radujte se ze svého dokonalého soustředění a jasného myšlení

Vaše mysl funguje dokonale. Jste inteligentní, moudří a schopni se soustředit ze své vlastní vůle. Všechny vaše duševní schopnosti plynou ze skutečnosti, že jste napojeni na nekonečnou moudrost Boha, který vše stvořil a zná odpověď na všechno v celém vesmíru.

Vaše mysl neustále pracuje. I když se zdá, že spí nebo odpo­čívá, získává informace z éteru a z vašeho bezprostředního okolí. Můžete jí položit jakoukoli otázku a vždycky vám dá přesnou od­pověď. Víte mnohem více, než si uvědomujete.

Užívejte si dnes své moudrosti. Pokládejte si během dne otázky a naslouchejte odpovědím. Čím více jste si vědomi svých dušev­ních darů, tím lépe vám budou sloužit.

Myšlenka pro tento den

Umím se jasně a ze své vůle soustředit, protože moje mysl je bystrá a živá. Mé myšlení je skvělé a je věčně napojeno na nejvýkonnější počítačovou síť světa, na Boží mysl.


8.4.

Očekávejte, že všechno půjde dobře

Zcela se zaměřte na to, že všechno, kvůli čemu si děláte starosti, dopadne dobře. Vaše pozitivní očekávání bude tuto situaci na­vigovat vytouženým směrem.

Pamatujte si, že obavy představují silné energie, které vesmír vnímá jako přání. Když máte strach, přitahujete do svých reálných zážitků úzkost. Nedovolte si poddávat se strachu, ale odevzdejte jej nám andělům.

Pozitivní a negativní očekávání vás stojí stejné úsilí a stejné množství času. Je zaručeno, že výsledek situace, kterou právě ře­šíte, bude dobrý. Ale vaše zkušenost s procesem vedoucím k tomuto výsledku je ovlivněna tím, co si myslíte, že se stane. Pokud před­pokládáte problémy, pak na ně cestou narazíte. Na druhé straně však platí, že pokud očekáváte harmonii, pak budete zakoušet ji. Ať tak, či tak, všechno dopadne dobře. Které z těchto dvou mož­ností byste však dali přednost? Vaše očekávání udávají směr dění!

Myšlenka pro tento den

Očekávám, že všechno půjde velmi dobře. Atraktivní možností je pro mne mír a harmonie a zasloužím si do­jít ke svému vytouženému cílí po příjemné cestě. Dávám si svolení radovat se z tohoto dne.


7.4.

Ctěte svou citlivost

Vaše citlivost je dar, který vám dovoluje vnímat Boží vedení, cítit emoce vlastní i druhých, mít soucítění a respektovat pří­rodu. Važte si těchto svých vlastností, naši drazí.

Buďte ohleduplní ke své citlivosti a vyhýbejte se dnes hrubým energiím. My andělé vás budeme ochraňovat a řídit vaši cestu tak, abyste se vyhnuli negativním situacím a vztahům. Pomůžeme vám také ve volbě jídelníčku, ať už se týká jídla, nebo pití, aby i vaše strava vycházela vaší citlivosti vstříc.

Když se k sobě chováte s úctou a láskou, což si zasloužíte, vaše sebeúcta a sebeláska se automaticky zvýší. Důvěřujte tomu, že všechno, co cítíte, je požehnáním, a buďte za svůj dar citlivosti vděční.

Myšlenka pro tento den

Dar citlivosti je pro mě bezpečný a vnímám jej jako po­žehnání. Respektuji své pocity a něžně a láskyplně o sebe pečuji.


6.4.

Odevzdejte nám své obavy

Abychom parafrázovali jednu z vašich vůdčích osobností na Zemi, není čeho se obávat, jen obav samotných. Tíha va­šich starostí zavírá vaše srdce vůči radosti a vaše neustálá nervo­zita týkající se vaší budoucnosti vás okrádá o radostné prožívání přítomného okamžiku. Obavy vysávají radost ze vztahů a cítíte se i vypadáte díky nim mnohem starší.

Pro člověka je obvyklé, že má starosti, takže o tom, že je máte i vy, s vámi teď my andělé nechceme hovořit. Raději se dnes zamě­říme na to, jak byste měli se svými starostmi naložit.

Už víte, že stavy úzkosti vám v ničem nepomohou a jsou navíc nezdravé. Víte už také, že když se na své obavy soustředíte, mo­hou se vyplnit tak, že je zmaterializujete na základě zákona o při­tahování podobného podobným. Řešením je vypěstovat si s námi spirituální partnerský vztah a všechny své obavy nám odevzdat. My je pak od vás odejmeme.

Kdykoli si uvědomíte svou úzkost, vzpomeňte si okamžitě na nás. Vaše myšlenka nás povolá k činu. Poté nám můžete odevzdat ener­gii obav nebo i vše, co je vyvolává. Výsledek bude tentýž.

Když nám odevzdáte své problémy, odlehčí se vašemu břemenu. Nejenže se vaše srdce zase otevře vůči radosti, ale do situace to vnese svěží vítr, takže bude moci být uzdravena.

Myšlenka pro tento den

Všechny své obavy dávám andělům. Volám je pokaždé, když mám z něčeho obavy, ať malé nebo velké. Není nic, kvůli čemu by bylo třeba si dělat starosti. Musím si jen pamatovat, že nemám zapomínat žádat anděly o pomoc. Díky své spolupráci s Nebesy mám více síly. Nebesa jsou připravena mi pomoci s každou situací, stačí jen požádat.

5.4.

Otevřete svou náruč, abyste mohli přijímat

Vesmír vám neustále dává jak malé, tak velké věci. Když vám někdo nabídce pomoc, koupí vám oběd nebo vám dá dárek, otevřete náruč a přijměte to. Čím více přijímáte požehnání, tím více k vám a také skrze vás proudí univerzální energie. Pokud odmítáte nabízenou pomoc, zavíráte před touto hojností dveře.

Otevřete dnes svou náruč a přivítejte každý dar, který k vám přijde, a přikývněte tak proudu univerzální energie. Dovolte si přijmout pomoc a lásku.

Myšlenka pro tento den

Přijímám všechna požehnání, která mi život nabízí. Je pro mě bezpečné přijímat, a proto otevírám svou náruč dokořán a přijímám dary lásky, které mi sesílá vesmír v každém okamžiku.

4.4.

Vymažte ze svého vědomí pocity viny

Když děláte něco pro druhou osobu z pocitu viny nebo z povinnosti, začnete to mít tomu člověku za zlé. Takový pocit vás pak okrádá o radost, kterou byste za jiných okolností měli z toho, že někomu pomáháte. Je to blok, který omezuje proudění světla ve vašich vztazích.

Proto s vámi dnes my andělé budeme pracovat na tom, abychom z vašeho vědomí smazali pocity viny. Pocit viny se liší  od zodpovědnosti, která je založena na láskyplných citech. Klíčem je pomáhat druhým z lásky, nikoli z povinnosti, protože láska je osvícená, zatímco povinnost je dřina. Co myslíte, že je zdravější pro vás a pro vztah?

Předtím, než uděláte něco, co nechcete, zastavte se na chvíli a požádejte nás o pomoc. Pomůžeme pozvednout vibrace vaší mysli na úroveň lásky, takže buď najdete příjemnější alternativu, jak tomu druhému pomoci, anebo pro něj to, oč vás žádá, uděláte s radostí.

Myšlenka pro tento den

Připomínám si, že nemusím dělat nic z pocitu viny ani ze strachu. Kdykoli pociťuji odpor nebo strach před nějakým úkolem, požádám své anděly, aby mi pomohli. Oni uzpůsobí mé myšlení, mé emoce a celou situaci tak, aby to, co udělám, bylo dokonalým projevem lásky.

3.4.

Důvěřujte

Vesmír je bezpečným místem plným lásky. Láska je všude, kam se pohnete, naplňuje veškerý prostor kolem vás, bez ohledu na to, kam se vydáte. Čím více důkazů, že jste v bezpečí, hledáte, tím více jich najdete. My andělé nad vámi bdíme bez ustání, vedeme vás a ochraňujeme v každém okamžiku.

Důvěřujte tomuto světu a svým zkušenostem, které v něm získáváte. Mějte v sebe víru, důvěřujte své intuici, svému vnitřnímu hlasu, svým snům a touhám. Přestaňte být neustále ve střehu, uvolněte se a užívejte si svůj pobyt na hřišti, kterým je život.

Myšlenka pro tento den

Věřím v dobrotu druhých lidí a věřím, že můj život je zcela bezpečný. Mí nejbližší jsou pod nejvyšší ochranou za všech okolností, protože důvěřuji Bohu.

2.4.

Vězte, že se vždycky vše vyřeší

Už máte z minulosti zkušenosti, že jste se kvůli něčemu trápili, jak to dopadne, a nakonec všechno dopadlo dobře. I nynější situace se vyřeší přímo dokonale, takže zklidněte své tělo i mysl a uvědomte si, že není třeba se ničeho obávat.

Bůh vás nikdy nenechal na holičkách a neudělá to ani v budouc­nosti. I když vesmír nemůže znásilnit vaši svobodnou vůli, rozhodnete-li se jít drsnou cestou směrem dolů, láska neustále obklopuje nejen vás, ale i všechny ostatní. To chrání každou zkušenost a po­máhá vám to vnímat za vším Boží řád.

Každá epizoda vašeho života vám pomohla stát se silnějšími, moudřejšími, trpělivějšími a také duchovně pokročilejšími. I ny­nější situace je příležitostí, jak vnést do svého života více světla. Všechno dobře dopadne. Zatím zhluboka dýchejte a při výdechu odevzdávejte všechny své obavy Bohu.

Myšlenka pro tento den

Věřím, že má nynější situace se vyřeší stejně úžasně jako všechny mé předešlé zkušenosti. Ve skutečnosti je už teď všechno vyřešeno. Odevzdávám všechny své obavy a stra­chy Bohu a andělům, protože jen láska je skutečná.


1.4.

Všímejte si vůní

dnes se budeme soustředit na vaši zvyšující se citlivost na nefyzické součásti vašeho prostředí. Tentokrát bychom se chtěli zaměřit na vůně. Vaše čichové ústrojí zaznamenává vjemy na té nejzákladnější úrovni vědomí.

Dnes věnujte pozornost vůním ve svém okolí a všímejte si, jak ovlivňují vaše emoce, myšlenky a soustředění. Provoňte své prostředí novými vůněmi, jako jsou čerstvé květy, esenciální oleje, vonné tyčinky nebo jiná příjemná aromata. Vaše energetická frekvence se bude zvyšovat zároveň s tím, jak se budete ladit na frekvenci každé vůně, a zjistíte, že vaše celková citlivost pozitivním způsobem roste.

Myšlenka pro tento den

Všímám si vůní ve svém okolí a pozoruji, jak ovlivňují mé smysly. Své prostředí si naplňuji nádhernými vůněmi. Moje citlivost je darem.