Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2020
26.9.

Důvěřujte svým myšlenkám

Mnohé vaše nápady jsou vlastně Boží odpovědí na vaše´modlitby. Přejete si například smysluplnější práci nebo lepší vztah a my andělé, poslové Boží, vám ukážeme, jak pro sebe takové okol­nosti vytvořit. Když pak začnete jednat, výsledky budou Božské.

Nejdříve musíte důvěřovat svým myšlenkám, abyste do nich mohli vložit veškerou svou energii a přesvědčení. Věřte si, protože máte víru v Boží moudrost, která je neomylná. Uvědomte si, že za vámi stojí a podporuje vás celý vesmír. Postupujte vpřed s dů­věrou a vdechujte život do svých, Bohem inspirovaných myšlenek.

Důvěřujte dnes všem nápadům a idejím, které souvisejí se služ­bou, láskou, uzdravováním a inspirací. Smyslem těchto myšlenek je dávání, a když se naplní v realitě, přinesou vám velký prospěch.

Myšlenka pro tento den

Přijímám Bohem inspirované myšlenky, které jsou odpo­vědí na mé prosby o vedení. Když je uskutečňuji, plní se současně i má přání. Mám motivaci a postupuji tak, že mé kroky odrážejí moji víru a mé představy.

25.9.

Buďte spojeni s Bohem při všem, co děláte

Když jste byli dětmi, byli jste velmi pyšní na to, že děláte věci sami. Samostatnost je pro vás i nadále zdrojem radosti. Ale to, že se nespoléháte na druhé lidi, se velmi odlišuje od nezávislosti na Bohu.

Jste věčně napojeni na Božství a to, že je možné se od něj odloučit, je jen vaše představa. Nebeská nekonečná láska, moudrost a hojnost je vám k dispozici kdykoli na požádání. Pouze vaše svobodná vůle brání Bohu, aby vám pomohl. Požádáte-li jej o pomoc, jste automaticky napojeni na nekonečnou hojnost darů, podobně jako když se napojíte na internet.

Nezapomínejte na toto spojení při žádné činnosti. Obraťte se na Nebesa o pomoc s jakýmkoli úkolem, rozhodnutím a otázkou. Jako důvěryhodní Boží poslové vám to my andělé budeme připomínat a pročistíme vaše komunikační cesty, jestliže nás o to požádáte.

Myšlenka pro tento den

Během dne navazuji spojení s Nebesy. Žádám o Boží podporu při každém rozhodování, u každé otázky a činu. Děkuji ti, Bože, za tvou stálou pomoc, kterou s vděčností přijímám.

24.9.
 

Vychutnávejte si opravdovou blízkost

Propojení srdcí mezi dvěma lidmi je jednou z největších radostí života. Obdarováváte se tak skutečnou intimitou, a to platí o jakémkoli typu vztahu, ať už jde o rodinu, přátelství nebo lásku.

My andělé s vámi toto pouto sdílíme, i když si naši přítomnost ve svém životě možná neuvědomujete. Jsme úzce napojeni na všechny vaše emoce, myšlenky i činy. Protože vás milujeme bez podmínek, naše láska vůči vám nikdy nekolísá. V každém okamžiku je stejně silná a stálá.

Snažte se dnes vyhledávat okamžiky skutečné blízkosti s druhou osobou (nebo s námi). Začněte tím, že se budete navzájem dívat do očí a budete si říkat po pravdě, co cítíte ve svém srdci. Prociťujte přitom radostnou energii, která plyne ze skutečnosti, že mluvíte pravdu. To je propojení srdcí... a opravdová intimita.

Myšlenka pro tento den

Vyslovuji, co mi říká srdce, a dovoluji si říkat, co cítím. Otevírám se a naslouchám a vnímám pravdu. Prožívám hluboké propojení s druhou osobou.

23.9.

Užívejte laskavá slova

Když mluvíte o sobě, ostatních lidech a situacích ve svém životě, je to, jako když si něco objednáváte v restauraci: slova určují, co dostanete. Pokud si dáváte pozor na to, co říkáte, je váš život plný láskyplných a harmonických zkušeností. Pokud mluvíte hrubě, výsledkem je negativní energie.

Dnes si dejte za úkol používat pouze laskavá slova. Všimněte si, jak se tím změní vaše vnímání jinak nepříjemných situací. My vám budeme v tomto procesu nápomocni a budeme vám připomínat, ať se snažíte vidět ve všech a ve všem to nejlepší. A díky tomu k vám to nejlepší také přijde!

Myšlenka pro tento den

Mluvím o sobě, druhých lidech i situacích s láskou. Používám-li slova vycházející ze soucítění, dávám tak zaznít nejvyšší pravdě.

22.9.
Projděte otevřenými dveřmi
Před vámi se právě teď otevřely dveře k novým příležitostem. Není nic, co by pro vás bylo nedostupné nebo co by vám bylo uzavřeno. Otázkou je, do kterých dveří chcete vstoupit, protože volba je zcela na vás.

Někdy se můžete cítit tolika možnostmi až zahlceni. Nebo mů­žete pochybovat o svých schopnostech projít určitými dveřmi. My andělé vám dnes pomůžeme vnímat možnosti, které před vámi leží. Propůjčíme vám také jasné vědomí a odvahu, abyste prošli dveřmi, jež vás dovedou ke snům, po nichž toužíte. Odevzdejte nám všechny své strachy, otázky nebo námitky týkající se tohoto procesu.

Učinit krok vpřed někdy znamená zanechat něco za sebou. My vás bezpečně povedeme a budeme vám během této změny pomáhat.

Myšlenka pro tento den

Přede mnou se otevřely dveře k úžasným příležitostem. Mohu dělat, být nebo mít cokoli, pro co se rozhodnu. Mí andělé mi pomáhají mít jasnou mysl a také odvahu změ­nit pozitivně svůj život. Přijímám velké životní změny s vírou v Nebesa.

21.9.

Projděte životními změnami

Ke splnění vašich přání často patří i životní změny. Staré musí často odpadnout, aby tak vznikl prostor pro to nové. Vaše duchovní cesta kolem vás vytvořila ochranné zabezpečení, které zajistí, aby to byly změny k lepšímu.

Přivítejte vše nové! Je to stejná energie, jakou má východ slunce krásného jarního rána. Změny, které vás teď čekají, jsou výsled­kem vašich vyslyšených modliteb, i když je tak ještě nevnímáte.

My andělé jsme během těchto období s vámi a držíme vás za ruku při každém kroku. Můžete nás kdykoli požádat o radu, dodání od­vahy a také ukázání směru, jak dál.

Myšlenka pro tento den

Mé životní změny mě vedou pozitivním směrem. Andělé jsou se mnou v každém okamžiku a já se otevírám jejich pomoci, radám a ochraně. Cítím vzrušení z nových mož­ností, které mne čekají na cestě


20.9.

Uvědomte si svou moc

Zdrojem vaší síly je všemocný Bůh ve vašem nitru. Jste na něj navěky napojeni, a proto jste mocní i vy!

Jediný důvod, proč se někdy cítíte bezmocní, je ten, že si přesta­nete být této své moci vědomi. Protože jste věčně napojeni na tuto Boží energii a Bůh je věčně silný, vaše síla vás nikdy neopouští, ani se nesnižuje. Stejně tak platí, že byste ji ani nemohli zneužít, pro­tože je plně ovládána principy lásky.

Dnes si co nejčastěji připomínejte, že máte naprostou Boží pod­poru. To znamená, že můžete přitáhnout a uskutečnit jakoukoli svoji myšlenku. Proto se soustřeďte jen na ty, které jsou pro vás žádoucí. Máte moc proměnit je ve skutečnost.

Myšlenka pro tento den

Jsem silný, protože Bůh je ve mně a pomáhá mi na všech úrovních. Mám velkou schopnost léčit a mít moc je pro mě bezpečné.


19.9.

Žehnejte své jídlo

Akt žehnání jídlu je starobylou tradicí, která je stará jako lidstvo samo. Jedná se o intuitivní odpověď na intimitu, kterou konzumace jídla a nápojů představuje.

Modlitbami a afirmacemi můžete též zvýšit energetickou hodnotu svých jídel. Vědci na Zemi už mají konkrétní důkazy popisující prospěšné účinky, které má žehnání jídla, jež jíte. Největším důkazem je zvýšení energie a zlepšení nálady, jež přichází po konzumaci jídla, nad kterým jste se pomodlili.

Vytvořte si dnes nový zdravý zvyk a začněte žehnat svá jídla. Nezáleží na tom, jak to učiníte. Důležité je, abyste si našli nějaký způsob, jak to, co jíte a pijete, naplníte láskyplnými vibracemi.

Myšlenka pro tento den

Žehnám svým jídlům tichou modlitbou a hlasitým poděkováním. Vysílám uzdravující energii do všeho, co jím a piji, a nechávám se vyživovat Duchem.

18.9.

Važte si svých úspěchů

My andělé jsme s vámi od dětství a oslavujeme vaše triumfy a pomáháme vám ve vašem snažení. Rádi bychom, abyste věděli, jak jsme pyšní na vás i na to, jak daleko už jste došli.

Vydali jste se za nejvyšším cílem a dali jste tím přednost rozvoji svého charakteru před vším ostatním. Radujeme se z toho, že jste se tolikrát zachovali láskyplně a pomohli jste druhým bez potřeby uznání. Chválíme vás za vaše odhodlání žít život z duchovního hlediska. Zpracovali jste mnoho témat, hodně jste se naučili a my jsme vás milovali v každém okamžiku vaší cesty.

Myšlenka pro tento den

Uvědomuji si, jak velký kus cesty už mám za sebou, a oceňuji to. Dělá mi radost dbát o svůj růst a poté se radovat z výsledků. Mí andělé vidí ve všem, co dělám, vždy jen to dobré.

17.9.

Těšte se z milostného vztahu

Váš milostný život je podmíněn tím, jak mluvíte se sebou sa­mými. Když si říkáte pozitivní a láskyplná slova, posilujete svou sebehodnotu. Neexistuje mocnější kouzlo, jak do svého života při­táhnout milostný vztah, po kterém toužíte a který si zasloužíte.

Musíte se milovat cele, a to i ty části svého charakteru, o kterých jste přesvědčeni, že potřebují zlepšit. Čím více lásky si dáváte, tím vyšší je vaše hladina energie. To je základ milostné přitažlivosti. Pamatujte si, že k sobě přitahujete osoby, které vysílají podobné energetické vlnění. Abyste k sobě přitáhli emočně zdravého part­nera, postavte ve svém nitru nutný základ tím, že se budete mít rádi a budete se přijímat.

My andělé stojíme i v tomto okamžiku po vašem boku a čekáme, až nás požádáte, abychom vám v tom pomohli. Ať už si myslíte, že potřebujete generální opravu své sebeúcty, nebo jen její menší úpravu, jsme připraveni vám pomoci.

Učiňte dnes s námi dohodu a dejte si závazek, že se budete snažit, aby jazyk, kterým popisujete sami sebe, byl láskyplný. Uvědomte si, že jsou vám otevřeny všechny možnosti - stačí jen jedno vaše slovo.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si velkou lásku. Jsem dobrou a laskavou by­tostí a vážím si sebe za to, kdo právě teď jsem. Zcela se uzdravuji.


16.9.

Vyměňte obavy za víru

Když se podíváte zpět do doby, kdy jste se něčeho obávali, uvidíte, že vaše obavy se nikdy nenaplnily. Skutečnost je ta­ková, že nikdy nebylo a nebude nic, co by stálo za to, aby vás kvůli tomu trápila úzkost, protože čas, energie a emoce, které investu­jete do obav, daleko překračují možnosti, do kterých by dané téma mohlo vyústit.

Dnes svůj čas investujte do víry, což je mnohem hodnotnější způsob, jak zúročit svou energii. Víra je základem svobody a štěstí a tím vám dává možnost se cítit dobře. Pozitivní pohled na svět přináší zlepšení fyzického i emočního zdraví. Když jste uvolnění a bezstarostní, jste nejpřitažlivější a v té nejlepší kondici.

My andělé jsme si vědomi, že čas od času můžete mít obavy, a samozřejmě vám nedoporučujeme, abyste tento pocit ignorovali. Nabízíme vám jako alternativu naši pomoc. Protože jsme neustále po vašem boku, stačí, když nám své obavy předáte. My tuto ener­gii obav proměníme tak, aby byla více vidět láska, která tvoří jádro každé lidské emoce.

Vaši úzkost v minulosti způsobilo to, že jste chtěli všechno za­bezpečit sami. My vám však pomůžeme vytvořit nový způsob pro­žívání láskyplné péče - takový, která vede k víře.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám všechny své obavy Bohu a andělům. Mí mi­lovaní i já jsme naprosto v bezpečí. O všechny mé potřeby je dnes i v budoucnosti postaráno. Mé srdce naplňuje víra.

15.9.

Oddávejte se snění

Když dovolíte svým myšlenkám, aby se vznášely jako papírový drak v letním vánku, nikdy nevíte, jaká tvůrčí inspirace vás navštíví. Proto popusťte uzdu své představivosti a jen se dívejte, kam vás dnes odnese.

Velká umělecká díla byla vytvořena umělci, kteří přijali inspiraci k jejich vytvoření během snění. Tito lidé měli odvahu pozorovat, co jim jejich představivost přináší, aniž by se snažili své myšlenky řídit a omezovat. Začněte tím, že si určíte cíl, a pak se pohodlně usaďte a zklidněte. Představte si, že je možné úplně všechno, že neexistují žádná omezení, představte si, že váš největší sen se uskutečnil, a takto pokračujte dál.

Síla takového počínání spočívá v tom, že se vědomě napojíte na Univerzální mysl. To bývá většinou otázka náhody. Mějte při ruce tužku a papír, abyste si mohli své prožitky později poznamenat do zápisníku, kam si píšete své zážitky z denního snění. I když toto počínání bývá často považováno za nesmyslné, dospějete jeho prostřednictvím k vynikajícím praktickým pokynům, radám a odpovědím. Sladké snění!

Myšlenka pro tento den

Vydávám se do svých snů a cestuji na kouzelná místa, kde prožívám úžasná dobrodružství a zažívám nekonečné možnosti. Dovoluji si putovat a růst, a překračuji tak své původní hranice. Když svou mysl nechám vznášet se, dosáhnu až do nebes a snesu si je s sebou dolů na Zem.


14.9.

Uvědomte si, že si zasloužíte lásku takoví, jací právě teď jste

K tomu, abyste si zasloužili Boží lásku, se nemusíte změnit. Vždycky jste byli hluboce milováni takoví, jací jste. Všechno na vás je hodno lásky.

Samozřejmě, že vaše soucitné a laskavé chování má hodnotu, ale uvědomte si, prosím, že vás milujeme bezu ohledu na vaše cho­vání. Čím více se budete vy sami schopni přijímat stejným způ­sobem, tím více budete vnitřně uvolnění a budete se radovat ze všech svých zkušeností.

Život není založen na tom, že byste byli závislí na tom, zda vás přijme ego ostatních. Závisí však na tom, zda přijmete požehnání, jež k vám vysílá Bůh, který je bez ega. Být přijati lidmi je nedosa­žitelný cíl, být přijati Bohem je skutečnost.

Dnes se uvolněte při pomyšlení, že my andělé vás milujeme ta­kové, jací jste právě v tomto okamžiku. Odpoutejte se od napětí, které plyne z nespokojenosti se sebou samým, a radujte se z darů, jež vám přinese dnešní den.

Myšlenka pro tento den

Bůh a andělé mě milují bez podmínek jako bytost, která je taková, jaká právě je. Přestávám být neustále ve střehu a dovoluji si pocítit vnitřní mír s vědomím, že si zaslou­žím lásku proto, že jsem to já.


13.9.

Pokračujte v práci

Některé vaše sny vyžadují čas a energii, a nechat se rozptylovat a otálet je tak jednoduché. Přesto vaše srdce touží po dosažení cíle. Významné cíle se nazývají "zásadními projekty", protože představují volání naší duše.

Neustávejte v práci na takových důležitých projektech. Pokud nás požádáte, učiníme vám prostor ve vašem kalendáři a zajistíme vám dostatek času a motivace. Můžeme vám pomoci přestat odkládat některé kroky, tak že vás naučíme překonat skryté strachy, které vaše otálení způsobují.

Stačí nás jen požádat, a my vám pomůžeme nalézt tvůrčí způsoby, jak na projektech pracovat s radostí. Naplnění vašeho životního poslání je důležité, ale cesta k němu je pro vaši duši stejně podstatná.

Myšlenka pro tento den

Žádám své anděly o pomoc, aby mě motivovali k práci na mých zásadních projektech. Neustávám v práci na dosažení cílů, které pro mě mají význam. Takto využitý čas je investicí do mé vlastní osoby.


12.9.

Radujte se ze svého dokonalého soustředění a jasného myšlení

Vaše mysl funguje dokonale. Jste inteligentní, moudří a schopni se soustředit ze své vlastní vůle. Všechny vaše duševní schopnosti plynou ze skutečnosti, že jste napojeni na nekonečnou moudrost Boha, který vše stvořil a zná odpověď na všechno v celém vesmíru.

Vaše mysl neustále pracuje. I když se zdá, že spí nebo odpo­čívá, získává informace z éteru a z vašeho bezprostředního okolí. Můžete jí položit jakoukoli otázku a vždycky vám dá přesnou od­pověď. Víte mnohem více, než si uvědomujete.

Užívejte si dnes své moudrosti. Pokládejte si během dne otázky a naslouchejte odpovědím. Čím více jste si vědomi svých dušev­ních darů, tím lépe vám budou sloužit.

Myšlenka pro tento den

Umím se jasně a ze své vůle soustředit, protože moje mysl je bystrá a živá. Mé myšlení je skvělé a je věčně napojeno na nejvýkonnější počítačovou síť světa, na Boží mysl.


11.9.

Buďte k sobě schovívaví

Samozřejmě, že chcete být šťastní, zdraví, úspěšní a spokojení, avšak způsob, jak dojít k tomuto cíli, je být k sobě vlídní. Když se snažíte jít rychlejším tempem, sami sebe na své cestě zdržujete, stejně jako když se hodnotíte příliš tvrdě. Co se týče vaší duchovní cesty, bolest neznamená pokrok, ale mír ano.

My andělé vás dnes žádáme, abyste k sobě byli shovívaví. Chovejte se k sobě něžně, a to i tehdy, jedná-li se o vaše úkoly a cíle. Uvědomte si vždycky, jak reaguje kůň na láskyplnou péči a moudré vedení - a jak naproti tomu reaguje na tyranské zacházení. Nezasloužíte si i vy úctu, kterou projevujete jiné živé bytosti?

Vždyť neběžíte závod. Vaše cesta je krásná a užijete si ji mno­hem víc, pokud půjdete tempem, které vám dovolí všímat si lidí, květin, stromů, ptáků a jiných krásných detailů, které na ní po­tkáte. Radujte se z tohoto dne!

Myšlenka pro tento den

Dnes se věnuji sobě a chovám se k sobě ve všech ohle­dech hezky. Respektuji se - protože vlídné zacházení zmůže mnoho.

10.9.

Ujišťujte se, že si zasloužíte být milováni

Jste naprosto hodni lásky takoví, jací právě v tomto okamžiku jste. Názor, jaký na sebe máte vy sami nebo jaký na vás mají ostatní, nemá opodstatnění ve vztahu ke skutečnosti, že jste dokonalými Božími dětmi. Nic na vás nemůže být špatné. Vždycky jste byli a vždycky budete dokonalými Božími stvořeními.

Nedejte se oklamat iluzemi, které vám ukazuje vaše ego. Vaše vyšší já (a také vyšší já všech lidí) je věčně napojeno na Boha, a proto vás vždycky miluje, chce pro vás to nejlepší a vidí ve vás dobro.

Uvědomte si, že jste hodni láskyplné péče a hýčkání a že si Boží lásku nepotřebujete teprve něčím zasloužit. Byla vám dána, ještě než jste byli stvořeni, a zůstane navždy vaše, bez ohledu na cokoli.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si tu nejvyšší lásku již jen za to, kdo v tomto okamžiku jsem. Nejenže si ji zasloužím, ale také si dovoluji lásku cítit. Jsem vzácná bytost.


9.9.

Dovolte svým andělům, aby vám pomáhali

Jste naši milovaní a je pro nás velmi důležité o vás pečovat, abyste byli šťastní a ve vaší duši vládl mír. Když jste rozrušení, jsme vám ještě blíže a obklopujeme vás svou láskou. I tehdy, kdy se cítíte osamělí nebo máte pocit, že vám nikdo nerozumí, jsme s vámi a milujeme vás pořád stejně.

Jsme součástí jednoho týmu a jsme neustále připraveni přijmout cokoli, co nám odevzdáte. Pokud zkoordinujete své úsilí s naším působením, můžeme společnými silami dojít ještě dále. Proto neustávejte v komunikaci s námi, zvláště pak ve chvílích, kdy jste rozrušení nebo potřebujete naši podporu.

Dovolíte-li nám, abychom vám se vším pomáhali, poznáte, jak hluboce vás milujeme. Naše láska je tak velká, že není možné ji vyjádřit slovy. Jestliže nám však umožníte, abychom vám ji dokázali svými činy, pocítíte její obrovskou sílu.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé mě milují jako bytost, jíž právě teď jsem. A já jim dovoluji, aby mi pomáhali. Žádám své anděly o pomoc po celý den. Jsme dokonalý tým.


8.9.

Důvěřujte tomu, že jste na správné cestě

My andělé vám tleskáme, protože jste na správné cestě, a posí­láme vám povzbuzení, abyste v ní i nadále pokračovali. Vaše nedávná rozhodnutí podniknout životní změny k lepšímu jsou vý­sledkem naší týmové práce. Vyžádali jste si naši pomoc, my jsme vás vedli a změny byly provedeny. Blahopřejeme vám!

Milujeme vás bez podmínek, bez ohledu na to, jak vypadá váš život nebo jaké kroky činíte. Máme z vás za všech okolností radost a koupeme se v záři vaší spokojenosti.

Protože pocit štěstí je pozemskou energií, která se nejvíce blíží energii Boha, je tato emoce naším i vaším nejvyšším stavem. Je to forma čisté lásky. Když se radujete, jsme všichni naladěni na stej­nou vlnovou délku jako Bůh. Vaše radost je klíčem, který ve vašem životě otevírá mnoho úžasných dveří.

Jste na správné a šťastné cestě, proto v ní pokračujte.

Myšlenka pro tento den

Důvěřuji zvolené cestě a mí andělé stojí po mém boku při každém kroku, který učiním. Přede mnou se otvírají dveře k novým příležitostem. Je pro mě bezpečné zlep­šovat svůj život.


7.9.

Radujte se z láskyplných myšlenek

Druzí lidé ve vašem životě jsou odrazem vás samých a zrcadlí vaši vlastní sebeúctu. Když se cítíte dobře, vaše vztahy jsou harmoničtější a šťastnější. Pokud se sebou nejste spokojeni, probí­hají podobně i vaše vztahy s druhými lidmi. Sami sebe často hod­notíte podle toho, co si o vás myslí nebo co o vás řeknou ostatní. Ale ve skutečnosti to funguje naopak, protože pokud si vážíte sami sebe, váží si vás i ostatní.

Dnes přistupujte ke svým vztahům následujícím způsobem. Předtím, než se s někým setkáte, naplňte své nitro láskou. Je to totéž jako si ráno vzít vitamíny. Řekněte si: Jsem k pomilování, protože mě tak stvořil Bůh. Boží láska je všudypřítomná, je v mém nitru i v nitru všech, s nimiž se dnes potkám. Snažte se v sobě i v dru­hých vidět jen lásku. Časem to pro vás bude jednodušší a jedno­dušší, podobně jako je to s každým zvykem, než si ho zcela osvojíte.

Vaše duše je čistou kapkou Stvořitelovy energie. Základem vaší bytosti je láska. Spojte se dnes s ostatními prostřednictvím této emoce a pozorujte, jak se vaše vztahy zázračně uzdravují.

Myšlenka pro tento den

Čím více si vážím sebe, tím více mne milují i ostatní. Než dnes vyjdu do světa, plním své nitro laskavými myšlenkami. V sobě i v druhých se soustředím jen na lásku. Vnímám svou hodnotu Božíma očima, tedy jako dokonalou.


6.9.

Naplňte své srdce štěstím

Máte právo být tak šťastni, jak si to jen přejete. Na světě i ve vašem nitru je neomezený zdroj radosti.

Každý den se setkáváte s mnoha možnostmi, které zápasí o vaši pozornost. To, na co se rozhodnete zaměřit, odráží to, co chcete od svého života. Když zvolíte štěstí, pak uvidíte věci, které budou odpovídat této vaší volbě. Začnete si všímat, kolik dobra, lásky a ohleduplnosti je na světě.

Pokud dnes zjistíte, že vám ubývá energie nebo se vám zhor­šuje nálada, pak to jen znamená, že jste si vybrali něco, co není pozitivní. Pamatujte si, že vždycky najdete důkaz potvrzující úsu­dek, který si uděláte o sobě, o ostatních nebo o světě. Který pohled na svět přinese vám i ostatním více pocitu štěstí?

Myšlenka pro tento den

Rozhoduji se ve veškerém svém úsilí pro radost. Soustředím se na lásku a štěstí, jež ke mně proudí. Tento svět je plný dobra. Lidé jsou laskaví a milí, stejně jako já.


5.9.

Vyleštěte drahokamy obsažené ve vašich myšlenkách

Ve všem, co děláte, se vám dostává věčné nebeské podpory. Možná to někdy necítíte a říkáte si, že jste na všechno sami. Možná máte někdy pocit, že vás nebesa opustila a že vaše modlitby zůstaly nevyslyšeny. Ale proud univerzální energie neustále zobrazuje vaše myšlenky a pocity. Mnohokrát přihlížíme, jak činíte rozhodnutí, která bychom vám nedoporučovali, nicméně vaše svobodná vůle určuje, že musíte dostat všechno, nač jen pomyslíte. Je tomu tak proto, že jste stvořitelé a neustále vytváříte to, čím se v myšlenkách zabýváte.

My andělé jsme vám k dispozici, požádáte-li nás, abychom vám pomohli vytvářet struktury, které vám přinesou radost. Přivolejte si nás, abychom vás upozornili na drahokam skrytý v každé vaší myšlence a pocitu, protože i v každé úzkosti nebo obavě je obsažena zářivá energie lásky. Můžeme vás vést k tomu, abyste si vědomě vytvářeli zkušenosti, které vám přinesou velkou radost a požehnání.

Buďte si dnes vědomi své úžasné schopnosti manifestace neboli uskutečňování svých představ. Vězte, že ať pomýšlíte na cokoli, celý vesmír vaše přání podporuje.

Myšlenka pro tento den

Vím, že se mi dostává veškeré podpory a že také dostávám všechno tak, jak o to požádám. Prostřednictvím svých myšlenek a emocí si přivolávám své zkušenosti a soustředím se přitom na radost.


4.9.

Uvědomte si, že rozdáváte štěstí

O dětech se říká, že jsou velkým štěstím. Také vy představujete úžasný dar pro ostatní - dar zabalený do krásného lidského těla. Kamkoli jdete, šíříte kolem sebe nádhernou energii, ačkoli si možná nejste tohoto procesu vědomi. Nemůžete si pomoci a jednoduše kolem sebe šíříte štěstí, protože to je vaše pravá podstata a přirozenost.

Samozřejmě, že můžete zvýšit nebo snížit intenzitu štěstí, kte­rou vyzařujete. Proto, když kamkoli přijdete, soustřeďte se na to, aby bylo vaše vyzařování co nejsilnější. Můžete tak učinit bez je­diného slova, aniž by si toho kdokoli všiml. Stačí se jen rozhod­nout, že chcete během dne šířit energii štěstí, a je to. Podle úsměvů a smíchu poznáte, že se vám to daří, protože to bude reakce na dar, který jste lidem dali.

Myšlenka pro tento den

Šířím pocit štěstí, ať jsem kdekoli. Dnes si přeji rozdá­vat štěstí ještě intenzivněji než jindy. Prosím, ať se blaže­nými pocity naplní srdce všech, s nimiž se setkám. Jsem ztělesněním štěstí.


3.9.

Dovolte, ať k vám přijdou nové nápady

V univerzální mysli je nekonečné množství idejí, z nichž můžete kdykoli čerpat. Dostáváte je jako odpovědi na otázky, které jste položili vesmíru v tichém a jasném rozpoložení mysli. Zeptejte se dnes Ducha na jakékoli téma, s nímž potřebujete pomoci. Svou otázku si můžete jen pomyslet nebo ji můžete říci nahlas.

Poté si v průběhu dne na chvíli sedněte a všímejte si myšlenek, které se vám vynořují v mysli. K tomu, abyste slyšeli odpovědi, je třeba naslouchat v naprostém tichu. Myšlenky, které k vám takto přijdou, jsou dary, jež vám posílá vesmír. Jste způsobilí a připravení podle nich jednat a vesmír vás v tom plně podporuje.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou mysl odpovědím, o které se semnou dělí vesmír. Úžasné nové myšlenky přijímám velmi jednoduše, jednám podle nich a zůstávám ve spojení s Duchem.


2.9.

Zjistěte, co vás vášnivě zajímá, a věnujte se tomu

Jsou činnosti a témata, díky nimž vaše srdce zpívá radostí a které ve vás vyvolávají vášnivé zaujetí, protože se cítíte blíže svému po­slání. Objevíte je tak, že si budete všímat, která témata vás přita­hují nebo na která často myslíte. Stačí si je jen prakticky vyzkou­šet. Zda jde o vaši vášeň, poznáte okamžitě - podobně jako když se setkáte se svým osudovým partnerem.

Jakmile zjistíte, co vás přitahuje, najděte si čas, abyste se dané činnosti mohli věnovat. Takové chvíle jsou sladkou odměnou a po­máhají vám přenést Nebe na Zem. Jsou skvělou investicí, která vám bude vynášet vysoké dividendy ve formě zvýšené hladiny energie, motivace a inspirace.

Myšlenka pro tento den

Soustředím se na činnosti, které mě vášnivě zajímají, a přemýšlím o nich. Vyhledám kurzy nebo skupiny, které se danými aktivitami zabývají, a přihlásím se do nich. Každý týden se pravidelně věnuji věcem, které miluji.


1.9.

Vězte, že žijete ve vesmíru, který oplývá hojností

esmír ve své nekonečné expanzi pulzuje energií dávání. Vysílá nekonečné množství lásky, která je jádrem každé žádoucí zku­šenosti. Všechno, po čem toužíte, je živeno touto silou.

Strach a obavy vás izolují od prožitku a vnímání lásky a od hoj­nosti vesmíru, podobně jako uzel na hadici zpomaluje proud vody. Otevřete se dnes co nejvíce stálému proudu Boží lásky a hojnosti. Odpočívejte s vědomím a jistotou, že o všechny vaše potřeby je postaráno.

Připomínejte si, že žijete ve vesmíru hojnosti. Hledejte kolem sebe důkazy, že tomu tak je, a buďte otevření vůči přijímání darů, které k vám přicházejí. Čím více si budete tímto bohatstvím jisti, tím více ho bude stabilně proudit vaším životem.

Myšlenka pro tento den

Žiji ve vesmíru plném hojnosti, kde je o všechny mé po­třeby postaráno. Přijímám dobré s vděčností a říkám ano přijímání hojnosti.


31.8.

Uvědomte si, že vaše Božská moc funguje dokonale

Jako Boží děti jste zdědili duchovní dary od svého Stvořitele a ty vždycky dokonale fungují. Protože vaše moc je prodloužením Boží moci, nemůže být nikdy blokována ani se nemůže zmenšit. Vždy vyzařuje plnou intenzitou, připravená k tomu, abyste ji použili.

Tato moc mění vaše myšlenky, pocity a přání v činy. Protože je jako paprsek laseru, musíte si dávat pozor, kam ji zaměříte. Pečlivě si vybírejte jen takové myšlenky, které odrážejí touhy vašeho srdce, a nevkládejte svou energii do svých úzkostí, jinak je tím uvedete v život.

V tom, co děláte se svými Božskými dary, jste vedeni Bohem. Dnes jich využijte k posílení svých láskyplných myšlenek a pocitů. Během jediného dne můžete ve svém životě obrovsky zvýšit míru lásky. Vaše nebeská moc vám umožní posílit jakýkoli aspekt va­šeho života, proto ji používejte s láskou.

Myšlenka pro tento den

Moje Božská moc funguje vždycky naprosto dokonale, protože pochází přímo od Boha. Využívám ji k posílení a uskutečnění svých přání, která odrážejí jen energii lásky. Je pro mě bezpečné mít tuto moc.


30.8.

Navštivte éterický chrám s uzdravující energií

Představte si chrám s uzdravující, uspokojující energií, plný zářivého duhového světla. Představte si, že jste uvnitř toho chrámu, a prociťujte ho.

Láskyplní chrámoví léčitelé vás zvou, ať ulehnete na měkké lůžko, které je obklopeno krystaly. Okamžitě se cítíte příjemně a naplňuje vás klid. Oni mezitím nasměrují paprsky v barvě duhy směrem k vám. Při každém nádechu cítíte, jak do vašeho těla vstupuje teplá láskyplná energie.

Všechna tíha, která na vás spočívala, odchází a vy cítíte hluboké uvolnění a lehkost na těle i duši. Nechte se takto hýčkat, jak dlouho budete mít potřebu, a nezapomeňte, že se do této svatyně můžete vrátit tak často, jak jen budete chtít.

Myšlenka pro tento den

Vstupuji do chrámu uzdravení a koupu se zde v lásce a světle. Všechny mé starosti jsou ze mě smyty a já cítím osvěžení a to, jak se mi vrací životní síla.


29.8.

Tiše všem žehnejte

Pokaždé, když se dnes budete s někým míjet, vždycky mu po­šlete požehnání. Tyto tiché modlitby nevyžadují, abyste cokoli říkali. Jejich účinnost pramení z vašeho rozhodnutí vysílat ke kaž­dému člověku dobrou vůli.

Požehnání může vycházet z vašeho srdce, mysli nebo z va­šich rukou. Ať se rozhodnete je vyslat jakkoli, bude stejně účinné. Všimněte si, jak se při tom cítíte. Vedle radosti z dávání můžete zažít i pocit spřízněnosti s každým, komu takto požehnáte.

Těmi, kdo dnes přijímá nejvíce požehnání, však budete vy, protože kdykoli někomu něco dáte, vaše dary se vám mnohonásobně vrátí.

Myšlenka pro tento den

Všude, kam přijdu, tiše žehnám všem, s nimiž se dostanu do kontaktu, a tyto dary pak přijímám i já. Moje požeh­nání pramení z jednoho Ducha, který spojuje všechny bytosti a věci.


28.8.

Považujte nás za své skutečné přátele

Během celého vašeho života a za všech okolností vás my andělé milujeme a zbožňujeme. Naše čistá láska nikdy nezakolísá, protože ve vás vždycky vidíme dobrotu a krásu, kterou stvořil Bůh. Nikdy se nedíváme na iluzorní povrch věcí. Naopak se vždycky za­měřujeme na úžasné světlo, které září ve vašem nitru a kolem vás. Pokud byste byli schopni tuto záři vidět, pochopili byste, proč vás tolik milujeme.

Přijměte dnes skutečnost, že jsme vašimi skutečnými přáteli vždy a za všech okolností. Důvěřujeme vám, obdivujeme vás a vá­žíme si toho, kdo jste. Jsme vašimi stálými společníky a nikdy vás neopustíme.

Během svého celého života si můžete být jisti, že vás milujeme.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé mne milují za to, že jsem, kdo právě teď jsem. Mám v sobě Boží světlo dnes i každý jiný den. Když se soustředím na své vnitřní světlo, naplňuje mě láska.


27.8.

Dovolte svému vnitřnímu dítěti, ať se projeví

My andělé vás vedeme k tomu, abyste se naučili k sobě chovat jako rodiče, kteří se starají o své vnitřní dítě, jež má stejné potřeby a city jako kdokoli druhý, včetně touhy hrát si a být spontánní.

My se k vám dnes v péči o toto jasné světlo ve vašem nitru připojíme a umožníme vám zářit ještě jasněji. Vaše energetická úroveň se vrátí do normálu a budete mít větší radost ze života.

Začněme tím, že se vašeho vnitřního dítěte na něco zeptáme. Zeptejte se potichu, nahlas nebo otázku napište:

"Jak se teď cítíš?"
"Co bys mi chtělo říct?"
"Co pro tebe můžu udělat?"
"Co ode mě potřebuješ?"

Poté, co jste si vyslechli, jak vaše dítě touží, abyste o ně láskyplně pečovali, se mu dnes celý den věnujte. Když dáte této části svého já lásku, bude klidnější a více lásky bude pociťovat i celá vaše bytost.

Myšlenka pro tento den

Dovoluji svému vnitřnímu dítěti, aby vyjádřilo svá přání a touhy. Dávám mu svou pozornost, protože je moc miluji a chci mu dát svou lásku najevo.


26.8.

Držte se svých snů

Vaše sny, cíle, ambice a plány jsou velmi osobní. Patří jen vám. protože jsou součástí cesty vaší duše. Jen vy víte, co vaše srdce a duch chce, abyste dělali, a čím chce, abyste se stali.

Bez ohledu na okolnosti, které ve vašem životě nastanou, bez ohledu na to, jak se cítíte, na to, co říkají nebo co dělají druzí, mu­síte se držet svých snů. Vaše sny jsou součástí toho, proč jste se v tuto dobu vtělili na Zemi. Patří k vám stejně jako stavební ka­meny vašeho tvoření.

Hýčkejte dnes všechny své touhy. Vdechněte jim znovu život, pokud jste o nich už nějakou dobu nepřemýšleli, a požádejte nás anděly, abychom vám pomohli je uvést do života. Otevřeme vám dveře a povzbudíme vás, abyste jimi prošlí.

Myšlenka pro tento den

Držím se svých snů, ať se děje cokoli, protože jsou součástí mého osobního určení. K jejich uskutečňování potřebuji jen své vlastní svolení. Mám plnou podporu Boha a andělů a mé štěstí přináší světu pozitivní a uzdravující energii.


25.8.

Protáhněte se

Dnes spolu budeme pracovat na tom, abyste se pořádně protáhli, a tím se otevřeli příjemným informacím, pocitům a aktivitám. Budeme se soustředit na protahování vašeho těla v pravidelných intervalech, ale také na "protahování" vaší představivosti!

Protáhnete-li se, dosáhnete dál, což je pobídkou k tomu, abyste dosáhli nových úrovní jak ve zkušenostech, tak co se týká energií. Protahování také naruší vaši každodenní rutinu, a pomůže vám tak dospět k neotřelým nápadům.

Dnešní den je tedy určen k tomu, abyste dopřáli své představivosti více prostoru a dívali se na obvyklé situace neobvyklým způsobem. Vymyslete si nový způsob, jak se obléknout, jak pracovat, jak jednat s lidmi. Dopřejte své představivosti volné pole působnosti a protahujte své tělo i mysl s co největší radostí.

Myšlenka pro tento den

Natahuji se po nových možnostech. Líbí se mi protahovat se novými způsoby.


24.8.

Přijímejte komplimenty

Vaši duši těší chvála a ocenění stejně jako těší vaše tělo. Když o sobě mluvíte s láskou, pak ta část vašeho já, které se chvála týká, vyzařuje jasnějším světlem. Když tak o sobě mluvíte s jinými, vaše duše se cítí dobře a září a tato energie všechny oblažuje.

Vážíte-li si sebe samých, pak se každý ve vaší přítomnosti cítí hoden stejné lásky a obdivu. Nejde o vychloubání se. Když má člo­věk rád sám sebe a oceňuje se, není v tomto přístupu ani za mák povyšování se nad druhé. Většina lidí se však mylně domnívá, že tomu tak je.

Když vám někdo udělá poklonu, vaše duše touží tento dar při­jmout. Podobně jako si vaše tělo bere svou výživu z jídla a pití, i láska a ocenění jsou zase potravou, která vyživuje vaši duši.

Když vás dnes budou druzí chválit nebo když vás ocení, při­jměte tento dar s otevřeným srdcem. Neuhýbejte laskavým slo­vům, přijměte je. Těšte se z toho, jaký účinek má na vaši duši oce­nění druhých.

Myšlenka pro tento den

Přijímám chválu graciézně a s vděčností. Otevřeně při­jímám ocenění, které mi vyjadřují ostatní, a dopřávám si, aby mne milovali. Je pro mě bezpečné, když mě druzí chválí.


23.8.

Dovolte, ať k vám přijdou nové nápady

V univerzální mysli je nekonečné množství idejí, z nichž můžete kdykoli čerpat. Dostáváte je jako odpovědi na otázky, které jste položili vesmíru v tichém a jasném rozpoložení mysli. Zeptejte se dnes Ducha na jakékoli téma, s nímž potřebujete pomoci. Svou otázku si můžete jen pomyslet nebo ji můžete říci nahlas.

Poté si v průběhu dne na chvíli sedněte a všímejte si myšlenek, které se vám vynořují v mysli. K tomu, abyste slyšeli odpovědi, je třeba naslouchat v naprostém tichu. Myšlenky, které k vám takto přijdou, jsou dary, jež vám posílá vesmír. Jste způsobilí a připravení podle nich jednat a vesmír vás v tom plně podporuje.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou mysl odpovědím, o které se semnou dělí vesmír. Úžasné nové myšlenky přijímám velmi jednoduše, jednám podle nich a zůstávám ve spojení s Duchem.


22.8.

Zbavte se obav o své milované

Nad všemi lidmi neustále bdí jejich andělé strážní a to samozřejmě platí i o vašich nejbližších. Namísto abyste se strachovali o své přátele nebo rodinu, požádejte, aby nad nimi drželi stráž ještě další andělé. V okamžiku, kdy tak učiníte, bude váš požadavek splněn.

Čím více andělů je vám nebo jiné osobě nablízku, tím více lásky vás obklopuje. Tato síla vás a vaše blízké ochraňuje před bouřemi a nezkrotnými proudy a dodává vám pocit bezpečí a štěstí.

I v tomto okamžiku bdíme nad vašimi blízkými. Všechny obavy, které o ně máte, odevzdejte Bohu a uvědomte si, že prostřednictvím vašich modliteb je my andělé ochraňujeme.

Myšlenka pro tento den

Bůh a andělé pečují o mé milované a já odevzdávám své obavy Nebesům. Děkuji vám, Božské bytosti, za to, že bdíte nad mými drahými, zvláště pak nad ...


21.8.

Vytvořte nástěnku svých přání

Taková nástěnka vašich přání je vynikajícím nástrojem, který vám poskytne vizuální přehled vašich cílů, proseb a tužeb. Základem pro ni je karton nebo sololit, na který potom připevňujete fotografie, kresby, slova a další obrázky, které představují vaše touhy. Projděte si časopisy, kde takové obrázky můžete najít, a tento tvůrčí proces si užijte.

Až budete mít nástěnku hotovou, pověste si ji na takové místo, kde ji budete mít neustále na očích. Kdykoli kolem ní půjdete, zastavte se a představte si všechna svá přání jako už uskutečněná. S pocitem vděčnosti poděkujte vesmíru za to, že vaše sny proměnil ve skutečnost.

Odevzdejte Nebesům všechny své představy a obavy týkající se toho, jak se vaše touhy naplní v realitě. Soustřeďte se zcela a pouze na pocit vděčnosti za to, že vaše přání se vám již splnilo, a pak jeho naplnění přivítejte ve svém životě.

Myšlenka pro tento den

Vytvářím si nástěnku svých přání, která dohromady tvoří koláž a krásně spolu ladí. Teď si představuji své touhy jako už uskutečněnou realitu. Děkuji ti, Bože, děkuji vám andělé, za splnění mé touhy, za to, že .......


20.8.

Věřte, že si ve svém životě zasloužíte jen dobré


Jste milováni stejně jako všichni Boží tvorové. Někdy vám však připadá, jako byste měli nižší hodnotu než ostatní lidé. Tyto pocity jsou ozvěnou vašeho strachu a nejsou založeny na pravdě. Skutečností je, že Bůh si pro vás přeje jen to nejlepší, podobně jako si každý rodič přeje to nejlepší pro své dítě. Zasloužíte si dobré věci stejně, jako si každý jiný člověk zaslouží podporu, lásku a péči.

Když přijímáte dary, naplňujete studnici požehnání, která vám dovoluje pomáhat ostatním. Vaše schopnost přijímat je také naplněním Božího přání vás obdarovávat. Pokud si dovolíte přijímat, napojíte se na hudbu vesmíru, který pulzuje jedinou myšlenkou: všem rozdávat své dary.

Jste naprosto bez viny a jste hodni lásky. Neudělali jste nic špatně a všechno je s vámi v pořádku. Jste nevinnými, vzácnými a hluboce milovanými Božími dětmi. Dopřejte si dnes všechno dobré, otevřete svou náruč, přijímejte a poděkujte.

Myšlenka pro tento den

Dovoluji si přijímat. Chovám se k sobě láskyplně, a tak lásku i dostávám. Čím láskyplněji se k sobě chovám, tím milovanější se cítím. Čím více lásky cítím, tím větší mír vládne v mém nitru. A čím více míru pociťuji, tím více přispívám ke světovému míru. Je v pořádku, že přijímám, protože si stejně jako všichni ostatní zasloužím dobro na všech úrovních.


19.8.

Uznejte své úspěchy

Naši drazí, ve svém učení se a porozumění věcem už jste došli velmi daleko. Vložili jste do tohoto procesu hodně úsilí a mnohého jste už dosáhli. Chválíme vás a vybízíme vás, abyste i vy uznali své úspěchy.

Když se horolezec na cestě k vrcholu zastaví v půli cesty a ohlédne se zpět, aby se potěšil tím pohledem, obnoví se díky tomu jeho energie i motivace. Podobně je to i s vámi. Ano, upínáte svůj pohled k vyšším cílům, ale přesto můžete hodně získat, jestliže se na chvíli zastavíte, abyste se podívali, co všechno jste do této chvíle zvládli.

Dnes si vzdejte čest za všechno, čeho už jste dosáhli. I když si říkáte, že jde pouze o skromné začátky, vaše vnitřní já tuto pozornost ocení.

Myšlenka pro tento den

Projevuji si uznání za své dosažené úspěchy, což je velmi příjemná věc. Moje cesta za uskutečněním mých snů mi přináší radost. Mám za sebou v životě už velký kus cesty, který mi přinesl mnohé poučení.

18.8.

Všímejte si lásky všude kolem sebe

Vesmír k vám neustále vysílá znamení lásky a ti, kteří jsou pozorní, vědí, že láska je všudypřítomná a že je toho tolik, co lze s radostí oslavovat! Když si to uvědomíte, znamená to, že máte k dispozici jednoduchou cestu vedoucí ke štěstí.

Dnes si dejte za úkol pozorovat láskyplné projevy. Všímejte si, jak někdo ochotně pomáhá druhému, nebo jak malé dítě projevuje city. Když tato znamení lásky uvidíte, těšte se z jejich skvostné energie a z jejich vřelosti.

Myšlenka pro tento den

Vidím všude lásku, vnímám projevy této vyživující síly mezi lidmi i v přírodě. Vychutnávám si tyto zážitky s vděčností za to, že mohu tento cit vnímat.


17.8.

Užívejte si nekonečné hojnosti

Všechno, co potřebujete k naplnění svého Božského životního poslání, je vám bez ustání poskytováno. Čeho byste chtěli mít víc? Všechno, na co jen pomyslíte, je vám dáváno. Důležité je zůstat prostřednictvím modlitby a meditace ve stálém kontaktu s Bohem a poté jednat podle toho, jak vás Nebesa povedou. Toto partnerství vám umožňuje, abyste se uvolnili a s radostí se sou­středili na službu druhým.

Nezatěžujte se prosím žádnými pozemskými obavami, zda bu­dete mít dostatek času, nápadů a podobně. O všechny vaše potřeby bude postaráno v průběhu cesty.

Dnes buďte v klidu a věřte, že váš svět je nekonečně bohatý. Všechny věci se věčně rodí, rostou a obnovují se. Vesmír vám i všem ostatním, kdo jsou v souladu s nebeským proudem, neu­stále poskytuje své dary.

Myšlenka pro tento den

Zcela spoléhám na Boha, že se postará o všechny mé potřeby. Jednám bez váhání a otálení podle toho, jak mě Nebesa vedou. Božská komunikace je pro mě zcela přirozená.


16.8.

Zbavte se obav o své milované


Nad všemi lidmi neustále bdí jejich andělé strážní a to samozřejmě platí i o vašich nejbližších. Namísto abyste se strachovali o své přátele nebo rodinu, požádejte, aby nad nimi drželi stráž ještě další andělé. V okamžiku, kdy tak učiníte, bude váš požadavek splněn.

Čím více andělů je vám nebo jiné osobě nablízku, tím více lásky vás obklopuje. Tato síla vás a vaše blízké ochraňuje před bouřemi a nezkrotnými proudy a dodává vám pocit bezpečí a štěstí.

I v tomto okamžiku bdíme nad vašimi blízkými. Všechny obavy, které o ně máte, odevzdejte Bohu a uvědomte si, že prostřednictvím vašich modliteb je my andělé ochraňujeme.

Myšlenka pro tento den

Bůh a andělé pečují o mé milované a já odevzdávám své obavy Nebesům. Děkuji vám, Božské bytosti, za to, že bdíte nad mými drahými, zvláště pak nad ...

15.8.

Otevřete své srdce

Byli jste stvořeni z lásky naším milujícím Stvořitelem. Všechno, co se týká vaší bytosti, vychází z lásky. Pokud ji cítíte, znamená to, že jste si vědomi sebe samých. S Bohem se setkáváte právě ve chvílích, kdy cítíte lásku. Abyste ji mohli cítit, musíte otevřít své srdce, což se vám může zdát těžké nebo nebezpečné, pokud jste je uzavřeli, abyste se chránili před citovou bolestí.

My andělé vám můžeme srdce otevřít a přitom zajistit, abyste se cítili v bezpečí. Budeme postupovat vaším tempem a budeme vašimi spolehlivými průvodci. Zbavíme vás bolesti a zášti, které si s sebou nesete z minulosti, a zároveň vás povedeme k situacím a vztahům, jež si zaslouží vaši důvěru. Potřebujeme jen, abyste s námi zůstávali v úzkém spojení a řekli nám o svých přáních a emocích. (I když víme, co cítíte, nemůžeme činit jakékoli kroky bez vašeho souhlasu).

Otevřené srdce je tím nejkrásnějším dílem Božím, protože odráží lásku na Zemi.

Myšlenka pro tento den

Ochotně přijímám Boží lásku. Dovoluji si ji cítit i nyní, protože je pro mě bezpečné nechat se hýčkat. Žádám své anděly, aby ochraňovali mé otevřené srdce a aby mě vedli ve všech mých vztazích. Naslouchám jejich vedení a řídím se jím.

14.8.

Věřte, že jsme právě teď s vámi

Neexistuje chvíle, kdy byste byli sami, protože my andělé sto­jíme bez ustání po vašem boku a bdíme nad vámi v každém okamžiku. Jsme s vámi, dokonce i když spíte, ale také když řídíte, pracujete, jíte, nakupujete, milujete se, hádáte se, smlouváte, tvo­říte, odpočíváte, i během kterékoli jiné aktivity, která vás napadne. Můžete nás kdykoli požádat o pomoc. Velmi rádi vám také dáváme znamení, jež vám připomínají, že jsme s vámi, tak abyste nás ne­zapomínali žádat o pomoc. Stačí jen říci.

Jsme vedle vás i nyní, když čtete tato slova. Chcete-li, na chvíli přestaňte číst a nalaďte se na naši přítomnost. Že jsme s vámi, poznáte podle toho, že v srdci pocítíte příjemné teplo. Je to láska, kterou k vám nikdy nepřestaneme vysílat.

Vždycky jste dokonale obklopeni Boží láskou, i když si toho nejste vědomi. Podobáte se v mnohém nenarozenému dítěti, které si také není vědomo, kde je zdroj jeho výživy, kterou přijímá prostřednic­tvím pupeční šňůry. S tím rozdílem, že vaše napojení na Nebesa, která vás také neustále vyživují, nemůže být nikdy přerušeno.

Dnes dělejte všechno pro to, abyste si připomínali naši neustá­lou přítomnost. Čím více budete žádat o naší pomoc, tím více vám budeme moci pomáhat.

Myšlenka pro tento den

Jsem ve věčném spojení s Nebesy. Mí andělé jsou vždy po mém boku a jsou připraveni mi kdykoli pomoci, když je o to požádám. Přijímám jejich pomoc s vědomím, že si ji zasloužím, stejně jako každý jiný. Neustále se koupu v Boží lásce.

13.8.

Uznejte své úspěchy

Naši drazí, ve svém učení se a porozumění věcem už jste došli velmi daleko. Vložili jste do tohoto procesu hodně úsilí a mnohého jste už dosáhli. Chválíme vás a vybízíme vás, abyste i vy uznali své úspěchy.

Když se horolezec na cestě k vrcholu zastaví v půli cesty a ohlédne se zpět, aby se potěšil tím pohledem, obnoví se díky tomu jeho energie i motivace. Podobně je to i s vámi. Ano, upínáte svůj pohled k vyšším cílům, ale přesto můžete hodně získat, jestliže se na chvíli zastavíte, abyste se podívali, co všechno jste do této chvíle zvládli.

Dnes si vzdejte čest za všechno, čeho už jste dosáhli. I když si říkáte, že jde pouze o skromné začátky, vaše vnitřní já tuto pozornost ocení.

Myšlenka pro tento den

Projevuji si uznání za své dosažené úspěchy, což je velmi příjemná věc. Moje cesta za uskutečněním mých snů mi přináší radost. Mám za sebou v životě už velký kus cesty, který mi přinesl mnohé poučení.


12.8.

Maximálně se zaměřujte na své cíle a užijte si to

Máte velmi mocnou mysl, která je tatáž jako Boží univerzální moudrost. Jste schopni se zaměřit a soustředit na cokoli, pro co se rozhodnete, přičemž se velmi rychle učíte a získáváte informace.

Dnes vzdejte hold ohromující síle své mysli, kterou vás obdařil Bůh. Přemýšlejte a mluvte o svých schopnostech se zaměřit, sou­středit a učit se pouze pozitivně.

Vaše mysl se chová přesně tak, jak si myslíte, že se bude chovat. Proto od ní očekávejte to nejlepší a pozorujte, že funguje přesně podle vašich očekávání. Všímejte si, jak přirozené a příjemné je nechat svou hlavu dělat, co umí nejlépe, totiž myslet, učit se a do­konale se zaměřovat.

Myšlenka pro tento den

Zaměřuji se velmi snadno na všechno, co si zvolím, a při­tom se rychle a důkladně učím. Moje mysl je mrštná a mocná. Mám velké nadání, protože jsem v jednotě s geniální myslí Boží.


11.8.

Ochutnejte, jak je život sladký

Váš život vám má přinášet sladké potěšení, i když plníte své poslání a povinnosti. Radost nepřichází pouze během volných chvil - ke zdrojům největšího uspokojení patří služba druhým.

Sladké chuti života si můžete více užívat už jenom tím, že si jí začnete všímat. Bohaté tkanivo vašich vztahů a jemné detaily humoru, dramata, hravost, láska a tak dále jsou součástí vašeho úžasného života.

Zahrajte si dnes sami se sebou hru a sledujte, kolik potěšení bu­dete schopni dnes najít v každé situaci. Hledejte bohatství v kaž­dém setkání a zážitku. Vychutnávejte si dnes (a každý den) sladkou chuť, kterou vám život přináší.

Myšlenka pro tento den

Vnímám, jak je můj život sladký, a užívám si to. Uvědomuji si všechna požehnání a cítím vděčnost za to, co mám. Podobně jako to bývá v dobrém filmu, je i můj život ob­sazen láskyplnými a úžasnými postavami (včetně mě). Raduji se ze všech svých zkušeností.

10.8.

Radujte se ze svého mladistvého ducha i těla

Jiskra Božského ohně ve vaší duši představuje vašeho ducha, který nikdy nezestárne. Vaše tělo může tuto věčnou mladost odrážet, pokud si dovolíte ji žít.

Takže co by věčně mladý duch dělal, aby se plně projevil? Zpíval by, tancoval, tvořil a objevoval svět. Užíval by si bohatství emocí a zážitků, odpočíval by, když by bylo třeba, a hrál by si, kdykoli by se mu zachtělo. Nekladl by si žádné meze.

Dovolte si dnes, aby se tato část vašeho já projevila. Vnímejte pozitivní vliv, který na vaše tělo má tato energie (včetně svěžího vzhledu). Mládí vyzařuje život, který je vnímán jako zdraví na všech úrovních.

Myšlenka pro tento den

Mám věčně mladého ducha. Jiskra Božského ohně ve mně nyní jasně září a já ji s radostí projevuji. Mohu si hrát a současně dostát všem svým povinnostem. Hrát si je vlastně povinnost, kterou mám vůči sobě.

9.8.

Radujte se ze své neochvějné víry

Už víte, jak je důležité být bez ustání naplnění vírou, pokud jde o uskutečňování vašich přání i uzdravování. My andělé jsme tu dnes proto, abychom vás naučili pár metod, jak víru získat a posílit.

Víra je schopnost soustředit se na lásku bez ohledu na okol­nosti. Je to důvěra, že všechno se vyřeší tím nejlepším možným způsobem a že se stane zázrak. Toto přesvědčení spoléhá na to, že láska je odpovědí na všechno. Nedůvěra je na druhé straně pra­vým opakem. Nutí vás k přesvědčení, že všechno je pouze na vás, že všechno se v životě získává jen bojem, obavami a soupeřením. Který stav podle vás poskytne duši více štěstí a zdraví?

Nezapomínejte, že když v modlitbě žádáte o splnění svého přání, můžete také požádat o posílení víry.

Myšlenka pro tento den

Žádám Boha a anděly, aby posílili mou víru. Mám ochotu věřit, že láska zajistí všechny moje potřeby. Nyní se rozho­duji pro život v míru a klidu, který pramení z hluboké víry.


8.8.

Vězte, že jste vždy milováni

Když se cítíte zanedbávaní a nemilováni, znamená to, že se soustředíte pouze na povrch věcí a na iluze. Skutečnost je taková, že vás v každém okamžiku miluje jak celé Nebe, tak každý člověk, bez ohledu na to, že se věci mohou jevit navenek jinak.

Bůh miluje všechny a je všudypřítomný. To znamená, že Boží láska je úplně všude, a vše, co vypadá opačně, je jen temným snem strachu. Protože to platí i o každém člověku, znamená to také, že všichni lidé vás mají rádi a že vy cítíte totéž vůči nim.

O to, abyste byli milováni nebo hodni lásky, se nemusíte sna­žit. Takové úsilí by znamenalo, že Boží lásku je třeba si zasloužit nebo si ji nějak vynutit. Přitom je to ta nejpřirozenější součást to­hoto světa. Namísto abyste se snažili, pouze dovolte, aby se roz­zářilo vaše pravé já. Ta část vaší bytosti, která je šťastná a vládne v ní mír, představuje Boží lásku, kterou Bůh skrze vás projevuje. Na tuto lásku reagují všichni lidé, protože si všichni touží připo­menout lásku Boží náruče. Díky vašemu štěstí najdou Boží lásku a radost ve svém nitru i ostatní.

Myšlenka pro tento den

Je o mne vždycky s láskou postaráno, protože si lásku naprosto zasloužím. Druzí mě mají upřímně rádi pro­stě za to, že jsem, kdo jsem, a já jejich city opětuji. Boží láska je všude, tedy i v mém nitru a v nitru všech lidí, s nimiž se setkávám.


7.8.

Otevřete své srdce

Byli jste stvořeni z lásky naším milujícím Stvořitelem. Všechno, co se týká vaší bytosti, vychází z lásky. Pokud ji cítíte, znamená to, že jste si vědomi sebe samých. S Bohem se setkáváte právě ve chvílích, kdy cítíte lásku. Abyste ji mohli cítit, musíte otevřít své srdce, což se vám může zdát těžké nebo nebezpečné, pokud jste je uzavřeli, abyste se chránili před citovou bolestí.

My andělé vám můžeme srdce otevřít a přitom zajistit, abyste se cítili v bezpečí. Budeme postupovat vaším tempem a budeme vašimi spolehlivými průvodci. Zbavíme vás bolesti a zášti, které si s sebou nesete z minulosti, a zároveň vás povedeme k situacím a vztahům, jež si zaslouží vaši důvěru. Potřebujeme jen, abyste s námi zůstávali v úzkém spojení a řekli nám o svých přáních a emocích. (I když víme, co cítíte, nemůžeme činit jakékoli kroky bez vašeho souhlasu).

Otevřené srdce je tím nejkrásnějším dílem Božím, protože odráží lásku na Zemi.

Myšlenka pro tento den

Ochotně přijímám Boží lásku. Dovoluji si ji cítit i nyní, protože je pro mě bezpečné nechat se hýčkat. Žádám své anděly, aby ochraňovali mé otevřené srdce a aby mě vedli ve všech mých vztazích. Naslouchám jejich vedení a řídím se jím.


6.8.

Vytvořte nástěnku svých přání

Taková nástěnka vašich přání je vynikajícím nástrojem, který vám poskytne vizuální přehled vašich cílů, proseb a tužeb. Základem pro ni je karton nebo sololit, na který potom připevňujete fotografie, kresby, slova a další obrázky, které představují vaše touhy. Projděte si časopisy, kde takové obrázky můžete najít, a tento tvůrčí proces si užijte.

Až budete mít nástěnku hotovou, pověste si ji na takové místo, kde ji budete mít neustále na očích. Kdykoli kolem ní půjdete, zastavte se a představte si všechna svá přání jako už uskutečněná. S pocitem vděčnosti poděkujte vesmíru za to, že vaše sny proměnil ve skutečnost.

Odevzdejte Nebesům všechny své představy a obavy týkající se toho, jak se vaše touhy naplní v realitě. Soustřeďte se zcela a pouze na pocit vděčnosti za to, že vaše přání se vám již splnilo, a pak jeho naplnění přivítejte ve svém životě.

Myšlenka pro tento den

Vytvářím si nástěnku svých přání, která dohromady tvoří koláž a krásně spolu ladí. Teď si představuji své touhy jako už uskutečněnou realitu. Děkuji ti, Bože, děkuji vám andělé, za splnění mé touhy, za to, že .......

5.8.

Objevujte nové cesty tvořivosti

Tvořivost vám pomáhá učit se a růst. Cílem je dovolit svému nitru, aby se projevovalo, to znamená umožnit mu, aby zářilo, ale také se vyjádřilo, a tím uvolnilo všechny potlačované a nastřádané pocity.

Zkuste dnes najít nové možnosti pro své tvůrčí sebevyjádření. Může to být cokoli, co obvykle neděláte: například si můžete zazpívat ve sprše, můžete naaranžovat květiny nebo změnit výzdobu svého pokoje, zatancovat si nebo fotografovat.

Myšlenka pro tento den

Zkouším něco nového a neobvyklého. Vyjadřuji se originálním tvůrčím způsobem a díky tomu si také lépe rozumím. Můj život je díky sebevyjádření barevnější.

4.8.

Nesuďte

Soudit znamená rozdělovat věci pomocí slov do různých kategorií - je to metoda, kterou vaše ego užívá ke zjednodušení. Vaše vyšší já naopak používá systém rozlišování, které je založeno na vnímání pocitů přitahování a odpuzování ve vztahu k energiím daného člověka, věci i situace.

Když soudíme, říkáme: "Toto je dobré," nebo "Toto je špatné," kdežto když rozlišujeme, říkáme: "K této situaci mě něco přitahuje," nebo "Tyto okolnosti se mi nelíbí." První metoda rozděluje, zatímco ta druhá pracuje se zákonem přitažlivosti.

Ať se dnes ocitnete v jakékoli situaci nebo vztahu, pokuste se nesoudit. Dovolte druhým být sebou samými, mít svůj vlastní názor a jednat podle něj. Buďte ve svém myšlení vlídní a pohlížejte na sebe očima soucítění. Ctěte pocity, které vás přitahují k různým situacím, nebo vás od nich naopak odpuzují. Toto rozlišování bude vaším rádcem, jemuž můžete důvěřovat.

Myšlenka pro tento den

Vnímám a ctím svou intuici. Mé pocity mě ve všech směrech ochraňují, protože ke mně skrze ně promlouvá Bůh a mí andělé.


3.8.

Poděkujte vesmíru

Vesmír je nekonečnou energií Božství, kterou každá forma života ještě umocňuje. I vy jste jejím projevem a současně dokonalým odrazem Božího světla. Vaše vděčnost má stejnou vlnovou délku, jakou pulzuje vesmír, což vás s tímto proudem spojuje a současně zajišťuje, že budete mít další zkušenosti, které budou vaši vděčnost podněcovat.

Vypracujte si dnes seznam nazvaný "Děkuji ti, Vesmíre!", který by měl obsahovat všechno, zač jste vesmíru vděční. Seznam si ponechte a pravidelně jej rozšiřujte. Kdykoli budete potřebovat povzbuzení, přečtěte si ho a vaše vděčnost vás opět rozradostní.

Myšlenka pro tento den

Děkuji ti, Vesmíre! Pociťuji vůči tobě hlubokou vděčnost za ...........  (vyjmenujte všechno, co už máte, nebo po čem toužíte).


2.8.

Užívejte jen pozitivní slova

ký účinek na vaše zkušenosti a určují podobu vašich vztahů, zdraví, financí, a tak dále. Takové moci se však není třeba obávat. Naopak, dívejte se na ni jako na krásné pohoří, které ve vás vzbuzuje úctu. Vaše schopnost tvořit prostřednictvím slov je skutečným zázrakem, proto o ni pečujte, používejte ji a važte si jí.

Začněte dnešní den rozhodnutím, že během dne se pokusíte užívat jen pozitivní slova. A nezapomeňte, že když nás požádáte o pomoc, my andělé vám pomůžeme. Vždycky můžete s druhými komunikovat láskyplně a vaše povzbudivá slova jsou uzdravujícím balzámem pro všechny, kdo je slyší nebo čtou. Jsou magickým nástrojem Božství - osvědčeným nástrojem, který vám byl svěřen Bohem - proto jej dnes používejte co nejlépe.

Myšlenka pro tento den

Mluvím láskyplně. Všechno, co říkám, že potvrzením života a žádám své anděly, aby dnes komunikovali skrze mě. Pokud náhodou užiji negativních slov, zastavím se a začnu mluvit znovu, ale tentokrát pozitivně.


1.8.

Spojte se s archandělem Arielem

Vzhledem k tomu, že Ariel dohlíží na přírodu a životní prostředí, má podobné vlastnosti jako víly. Je rezervovaný, a přesto mocný; svým půvabem a druhem síly, kterou má, působí velmi žensky. Má magickou schopnost proměňovat přání ve skutečnost na materiální úrovni.   Ariel rozněcuje schopnost cítit velikou úctu spojenou s úžasem i bázní a také dokonalou víru, tedy vyvolává stav, který je nám všem znám z dětství. Ukáže vám, jak se víra v Boží svět stává vědomým rozhodnutím, které vám dovolí vyhnout se strnulému myšlení, jež maří vaše úsilí o uskutečnění svých přání.

Zavolejte si dnes Ariela, aby znovu probudil vaši schopnost cítit dětský úžas a úctu. Poté se nechte vést svým nitrem a začněte tančit, zpívat nebo si hrát, protože tím urychlíte plnění svých snů.

Myšlenka pro tento den

Volám archanděla Ariela a dovoluji své představivosti jiskřit a zářit nekonečnými možnostmi. Dovoluji si uvěřit v kouzla a vzdávám se všeho, co omezuje mé myšlení a názory.