Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2021
20.10.

Přijímejte komplimenty

Vaši duši těší chvála a ocenění stejně jako těší vaše tělo. Když o sobě mluvíte s láskou, pak ta část vašeho já, které se chvála týká, vyzařuje jasnějším světlem. Když tak o sobě mluvíte s jinými, vaše duše se cítí dobře a září a tato energie všechny oblažuje.

Vážíte-li si sebe samých, pak se každý ve vaší přítomnosti cítí hoden stejné lásky a obdivu. Nejde o vychloubání se. Když má člo­věk rád sám sebe a oceňuje se, není v tomto přístupu ani za mák povyšování se nad druhé. Většina lidí se však mylně domnívá, že tomu tak je.

Když vám někdo udělá poklonu, vaše duše touží tento dar při­jmout. Podobně jako si vaše tělo bere svou výživu z jídla a pití, i láska a ocenění jsou zase potravou, která vyživuje vaši duši.

Když vás dnes budou druzí chválit nebo když vás ocení, při­jměte tento dar s otevřeným srdcem. Neuhýbejte laskavým slo­vům, přijměte je. Těšte se z toho, jaký účinek má na vaši duši oce­nění druhých.

Myšlenka pro tento den

Přijímám chválu graciézně a s vděčností. Otevřeně při­jímám ocenění, které mi vyjadřují ostatní, a dopřávám si, aby mne milovali. Je pro mě bezpečné, když mě druzí chválí.

19.10.

Protáhněte se

Dnes spolu budeme pracovat na tom, abyste se pořádně protáhli, a tím se otevřeli příjemným informacím, pocitům a aktivitám. Budeme se soustředit na protahování vašeho těla v pravidelných intervalech, ale také na "protahování" vaší představivosti!

Protáhnete-li se, dosáhnete dál, což je pobídkou k tomu, abyste dosáhli nových úrovní jak ve zkušenostech, tak co se týká energií. Protahování také naruší vaši každodenní rutinu, a pomůže vám tak dospět k neotřelým nápadům.

Dnešní den je tedy určen k tomu, abyste dopřáli své představivosti více prostoru a dívali se na obvyklé situace neobvyklým způsobem. Vymyslete si nový způsob, jak se obléknout, jak pracovat, jak jednat s lidmi. Dopřejte své představivosti volné pole působnosti a protahujte své tělo i mysl s co největší radostí.

Myšlenka pro tento den

Natahuji se po nových možnostech. Líbí se mi protahovat se novými způsoby.

18.10.

Nastavte své hodnoty co nejvýše

Máte možnost regulovat svou energii, nálady, finance a mnoho jiných oblastí svého života. Podobně jako regulujete teplotu u sebe doma nebo v chladničce tím, že změníte nastavení, můžete totéž udělat i se sebou.

Představte si, že v sobě máte spínač podobný regulaci teploty u vás doma, který se vztahuje k oblasti vašeho života, již byste rádi změnili k lepšímu. Jestliže si představíte, že nastavíte vyšší hodnoty (jako to děláte, když chcete zvýšit v místnosti teplotu), vesmíru tím odešlete důležitý signál.

Pokud nastavíte své hodnoty vysoko, stanete se pánem situace vy. Rozhodnete, co je přijatelné, a můžete tak neochvějně směřovat ke svému cíli. Průzračně čistá rozhodnutí přinášejí rychlejší postup, než jaký by vám byla schopna zajistit jakkoli vysoká finanční suma. Taková rozhodnutí mají větší hodnotu než vysokoškolský titul nebo jakýkoli jiný pozemský úspěch.

Rozhodněte se jasně ohledně toho, co chcete, a poté nastavte ty nejvyšší hodnoty tak, aby odpovídaly vašemu cíli.

Myšlenka pro tento den

Beru život do svých rukou a zvyšuji v něm intenzitu dobra. Nastavuji hodnoty na harmonii, hojnost, dokonalé zdraví, láskyplné vztahy, skvělé příležitosti a všechno ostatní, po čem touží mé srdce. Nechávám se vést a moje náruč je otevřená, tak aby mohla přijímat.

17.10.

Maximálně se zaměřujte na své cíle a užijte si to

Máte velmi mocnou mysl, která je tatáž jako Boží univerzální moudrost. Jste schopni se zaměřit a soustředit na cokoli, pro co se rozhodnete, přičemž se velmi rychle učíte a získáváte informace.

Dnes vzdejte hold ohromující síle své mysli, kterou vás obdařil Bůh. Přemýšlejte a mluvte o svých schopnostech se zaměřit, sou­středit a učit se pouze pozitivně.

Vaše mysl se chová přesně tak, jak si myslíte, že se bude chovat. Proto od ní očekávejte to nejlepší a pozorujte, že funguje přesně podle vašich očekávání. Všímejte si, jak přirozené a příjemné je nechat svou hlavu dělat, co umí nejlépe, totiž myslet, učit se a do­konale se zaměřovat.

Myšlenka pro tento den

Zaměřuji se velmi snadno na všechno, co si zvolím, a při­tom se rychle a důkladně učím. Moje mysl je mrštná a mocná. Mám velké nadání, protože jsem v jednotě s geniální myslí Boží.

16.10.

Představte si svůj nejvyšší potenciál

Začněte den tím, že si představíte, jaký by byl váš život a jak byste se cítili, jestliže byste využili plně svůj potenciál. Dopřejte si čas, abyste viděli a procítili i ty největší podrobnosti na cestě vašeho pravého já.

Takové vizualizace představují důležitou startovní čáru a lze je přirovnat k prostudování si mapy předtím, než se vydáte na cestu. Ano, během svého putování zažijete i příjemné okliky a menší výlety stranou, ale vaším cílem bude vždycky vydat ze sebe to nejlepší.

Požádejte dnes své vyšší já, aby vám odhalilo, co si přeje dělat, a mějte při tom na paměti, že je napojené na nekonečnou moudrost Boží.

Myšlenka pro tento den

Vidím teď svůj život v jeho nejvyšším potenciálu. Vím, že je možné vést takový život a dovoluji si také naplno cítit radost. Chovám se k sobě láskyplně a s úctou, protože jsem ve věčném spojení s nekonečnou moudrostí Boží.


15.10.

Zaměřte se na to, co nejlepšího by se mohlo stát

Někdy dovolíme své představivosti, aby se zaobírala nejhorším možným scénářem. Takto dáváte tomuto strachu mož­nost, aby vám zabránil činit pozitivní životní změny. My andělé bychom vám však rádi ukázali jinou perspektivu. Místo abyste hloubali nad nejhoršími možnostmi, začněte uvažovat nad tím, co nejlepšího by se mohlo stát.

Dejte své představivosti naprostou volnost a představujte si ty nejúžasnější možnosti. Soustřeďujte se na pozitivní výsledky a vnímejte své vzrušení plynoucí ze všech těch skvělých příleži­tostí. Uvědomte si, že konečný výsledek může překonat všechno, o čem jste dosud snili.

Při každém kroku, kterým se přiblížíte ke svému snu, očekávejte to nejlepší. Vaše pozitivní očekávání vrhají zářivé světlo na každý další krok, který vás čeká. Takto osvícená cesta na sebe bere ma­gickou podobu, jež vám pomůže přitahovat a uskutečňovat ty nej­lepší možnosti.

Myšlenka pro tento den

Soustřeďuji se pouze na ty nejlepší scénáře. Mám ke všemu optimistický a pozitivní přístup a moje víra přitahuje úžasné nové možnosti. To mi přináší velké požehnání.

14.10.

Učte vnitřnímu míru svým příkladem

Když druzí vidí, že jste v klidu, uvědomují si tak znovu hodnotu vnitřního míru. To znamená, že je inspirujete k tomu, aby i oni v sobě hledali mír. Vzhledem k tomu, že přitahujete lidi, kteří hledají vyrovnanost, budou vás tito lidé žádat, abyste jim také pomohli v jejich snažení.

Vším, co konáte, učíte druhé. Ať se tedy vaše dnešní lekce týká vnitřního míru. Učiňte vše potřebné k tomu, abyste zůstali klidní a zakotvení ve svém středu. Můžete například zavřít oči, pomodlit se, zhluboka dýchat, pobýt nějaký čas venku a podobně. Tato časová investice se vám vrátí v podobě vnitřní harmonie a klidu.

Myšlenka pro tento den

Celý den zůstávám ve svém středu. Své anděly žádám, aby mi pomohli šířit mír, ať přijdu kamkoli, a aby se ve všem, s nimiž se setkám, také dostalo požehnání vnitřního klidu.

13.10.

Dýchejte zhluboka

Dech je mostem spojujícím svět duchovní a fyzický. Vaše dýchání přináší duchovní výživu vašemu fyzickému tělu, které pak vyživuje duši, mysl a tělo.

Zhluboka dýchat je podobné, jako kdybyste si vzali dovolenou. Začněte si všímat, jak dýcháte, a hned teď začněte dýchat zhluboka. Mezi nádechem a výdechem dělejte přestávku a vychutnávejte si, jak je vzduch lahodný.

Naplňte svůj život čerstvým vzduchem: pobuďte chvíli na venkově, dejte si domů i do kanceláře živé květiny nebo si kupte čističku vzduchu. Mějte na paměti, že okolí vody (včetně sprchy a vany) je plné molekul, které mají velkou sílu a podporují vaše zdraví a štěstí.

Dnes si dejte za úkol všímat si rytmu a frekvence svého dechu. Zhluboka dýchat nezapomínejte obzvláště tehdy, když zažíváte stres. Kyslík zbavuje vaše tělo napětí, dodává vám více energie a vede vás k tvůrčím řešením a nápadům.

Myšlenka pro tento den

Dýchám zhluboka. S velkou chutí a radostí se vědomě nadechuji a vydechuji. Naplňuji své tělo novým životem.

12.10.

Opusťte boj a napětí

Není třeba s ničím a proti ničemu bojovat. Řešení každého zdánlivého problému, a to skutečně naprosto každého, k vám přijde samo.

Boj je založen na strachu, a ten vysílá energii, která se podobá ostnatým drátům, jež vytvářejí v proudu lásky bariéry, podobně jako když řeka narazí na strmé skály. To je jeden z důvodů, proč strach zpomaluje vaše manifestace neboli uskutečňování vašich snů. Když své obavy pustíte a odevzdáte je Bohu, všechno k vám opět začne přicházet hladce a mnohem rychleji.

Dnes opusťte všechna témata, která ve vás vyvolávají pocity napětí. Můžete to učinit tak, že si je všechny sepíšete a jejich seznam budete adresovat Bohu a nám andělům. Pak už nás stačí jen požádat, abychom vám pomohli je zcela nechat odeznít. Už vaše pouhá ochota učinit tyto kroky vám přinese velký úspěch.

Myšlenka pro tento den

Žádám Boha a anděly, aby mi se vším pomáhali. Namísto osamoceného boje nebo dělání si starostí se svěřím se svými úzkostmi Nebesům. Vzdávám se všech svých starostí a nahrazuji je vnitřním mírem.


11.10.

Nezapomínejte na svou vznešenost

Vaše duše je ve všech směrech otiskem Boží vznešenosti. Ozařujete planetu Božím světlem, ačkoli si daru, který v sobě nesete, možná ani nejste vědomi.

Tato vznešenost je tu stále, bez ohledu na to, co se kolem vás děje. Věčnou pravdu o vaší vznešenosti nevystihne žádný názor na vás, odráží ji jen čistá a bezpodmínečná láska. Jste nádherným příkladem naprosto dokonalého Božího stvoření, na něž je radost pohledět.

Dnes bychom vám rádi připomněli vaši Božskou dokonalost a také to, ať se k ní obracíte vždy, když potřebujete podporu. Soustřeďte se na tentýž svatý ideál v každém člověku, se kterým se dnes potkáte, a všechny vaše vztahy vám dnes přinesou prožitek hlubokého štěstí.

Myšlenka pro tento den

Uvědomuji si, že jsem v jednotě s Bohem, a to navěky a v každé situaci. Ať jsem kdekoli, Bůh mi vždycky stojí po boku, bdí nade mnou a miluje mě bez podmínek.

10.10.

Meditujte


Přistupujte k meditaci uvolněně a berte ji jako radostný únik. Přirozeně ji praktikujete v okamžicích, kdy se oddáváte dennímu snění nebo se nacházíte ve stavu jasného vědomí. Nedělejte si starosti s pravidly, aby se z meditace nestala dřina. Namísto toho dejte své mysli a svému tělu prostor, aby se zklidnily - to je meditace. Je to doba, kdy se vaše mysl zcela spojí s vaším nebeským domovem. Představte si to, jako když auto tankuje benzín - podobně k vám přichází energie, nápady a klid.

Existuje nepřeberné množství způsobů, jak zklidnit mysl, a jak jsme se právě zmínili, neměli byste se zatěžovat tím, zda vaše metoda je ta správná. Skutečnost, že meditujete, je mnohem důležitější, než jak to děláte. Jedním ze způsobů je zavřít oči a zhluboka dýchat nebo si sednout před oltář či odpočívat venku v přírodě.

Existuje důvod, proč mají slova meditovat a meditovat shodný slovní kořen, protože obě představují přístup ke zdraví. Meditace je vaším bezplatným a přenosným uzdravujícím prostředkem, jehož jedinými vedlejšími účinky jsou vnitřní mír a omlazení. Přistupujte k ní jako k lahodnému jídlu, protože meditace je skutečnou duchovní hostinou. Oddávejte se dnes chvílím klidu, a posilněte tak svá přání a možnost naplnění svých potřeb.

Myšlenka pro tento den

Medituji tak, jak mi to připadá nejpřirozenější a nejpříjemnější. Uvolňuji se a zcela se propojuji s Duchem. Dopřávám si svobodu ke zklidnění své mysli a k naslouchání.

9.10.

Uvědomte si, že jste dokonalí


Vždycky jste byli dokonalí, od prvního okamžiku, kdy na vás Bůh pomyslel. Pak jste byli stvořeni jako dokonalé bytosti zcela bez chyby. Jste výsledkem nebeské dokonalosti a byli jste mistrovsky stvořeni tak, abyste mohli naplnit své Božské poslání v pozemském životě. Všechno na vás bylo dokonale promyšleno.

Radujte se dnes ze své dokonalosti. Nejde o nedosažitelnou fantazii, ale o Božskou dokonalost. Znamená to, že jste úžasným Božím dítětem a všechno je na vás v naprostém pořádku - váš ži­vot je dokonalý, ačkoli se vám to někdy může zdát právě opačně.

Čím více jste si vědomi své dokonalosti, čím více ji v sobě po­silujete, a čím více ji milujete, tím více cítíte a zažíváte Boží řád za vším, co se kolem vás děje.

Myšlenka pro tento den

Relaxuji s vědomím své Božské dokonalosti a s jistotou, že všechno v mém životě je v pořádku. Čím více se soustře­dím na tuto dokonalost, tím více se soustředím i na její uzdravující energii.

8.10.

Uvědomte si, že jste milovanými Božími dětmi

Jste navždy milovanými Božími dětmi. Byli jste stvořeni jako dar velké lásky. Vaše pravé já a vaše podstata je jejím ztělesněním. I ve chvílích, kdy se cítíte osamocení a nemilovaní, vás hluboce miluje váš Stvořitel.

Přestaňte teď na chvíli číst a soustřeďte se na lásku, která vás nyní obklopuje. Pokud budete zhluboka dýchat, pocítíte ji ještě inten­zivněji, protože tak budete její energii vdechovat do svého vědomí.

Vnímejte, jak hluboce si vás Nebesa váží, jak vás ctí. Každému Božímu dítěti se dostává této lásky a úcty, protože Bůh nedbá na povrchní zdání a vidí dokonalost stvoření za všech okolností. My andělé vás dnes žádáme, abyste na sebe i na svět kolem sebe pohlíželi stejným způsobem.

Myšlenka pro tento den

Vidím svou skutečnou, Božskou dokonalost. Věřím, že mne Bůh, andělé i lidé milují, protože jsem navěky Božím dítětem. Je o mne láskyplně pečováno.

7.10.

Važte si sebe

My andělé jsme s vámi už hodně dlouho, velmi dobře vám rozumíme a chceme, abyste věděli, že si vás vážíme. Naučili jste se výborně naslouchat druhým a vaše srdce se vůči nim soucitně otevírá. Dáváte s láskou a přijímáte s vděčností. Máme z vás radost!

Dnes vás povedeme k tomu, abyste se naučili oceňovat sebe i vy. Pochvalte se nejen za všechno, čeho už jste dosáhli a čemu jste se naučili, ale také za to, že jste takoví, jací jste. Vyzařujete velmi jasně Boží světlo a pro všechny je radost se na vás dívat. Udělejte si čas, abyste si uvědomili, že si sami sebe vážíte, a pobuďte chvíli ve své vlastní zářivé společnosti.

Myšlenka pro tento den

Vážím si toho, jaký kus cesty mám za sebou, a všeho, co už umím. Uvědomuji si všechno darované i přijaté. Ale hlavně si vážím sebe za to, že jsem, kdo jsem.

6.10.

Podnikněte nějaké dobrodružství

Někdy se snažíte odolávat změně, protože neznámo ve vás vyvolává nepříjemné pocity. Učit se a růst jsou dvě pozemské zkušenosti, po kterých touží vaše duše. Ačkoli si můžete připadat v nové situaci nepříjemně, je zároveň vzrušující se k ní postavit čelem.

Buďte dnes dobrodružní a pusťte se do objevování něčeho nového. Zapište se do zajímavého kurzu, kontaktujte někoho, koho obdivujete, cestujte na neznámé místo, jeďte na výlet nebo si naplánujte exotickou dovolenou. Posuňte své hranice až k bodu rozjařené radosti. Probuďte v sobě život!

Budete se obdivovat za to, že jste udělali tak odvážný krok. Neboť učiníte-li jej, zvýší se vaše sebevědomí a sebedůvěra. To vám pomůže pracovat na uskutečňování vašeho životního poslání, protože si uvědomíte, že jste skutečně kvalifikovaní a že jste schopni rozdávat požehnání smysluplným způsobem.

Myšlenka pro tento den

Mám dobrodružného ducha. Procházím branou odvahy a vstupuji do nového světa plného úžasných věcí, vzbuzujících posvátnou úctu. Zjišťuji, že se nemám čeho bát, protože moje výpravy mě vedou k pokladům, které jsou ukryty v mém nitru.

5.10.

Uvědomte si, že jste láska

Bůh je čistá láska a láska je také jediný cit, který na Nebesích existuje. Protože jste výsledkem jedné ze Stvořitelových myšlenek, vaše duše byla počata a stvořena s Božskou pečlivostí.

Vaše fyzické tělo je jen malou částí vaší bytosti. Vaše duše je schopna překročit všechna omezení, kterými může trpět vaše tělo, protože je navěky spojena s Bohen, a tudíž s láskou. I vy neustále plavete v moři tohoto vřelého citu, který dáváte i přijímáte.

Buďte si dnes zvláště vědomi své pravé přirozenosti a lásku, cit daný vám Bohem, projevujte sobě i druhým. Soustřeďte se na své pocity a vnímejte, oč více se tak cítíte být sami sebou a jak se cítíte přirozeně a příjemně. V každém okamžiku jste milováni tou nejhlubší láskou. Vždyť vy sami jste láska!

Myšlenka pro tento den

I v tomto okamžiku je o mne s láskou pečováno. Bůh a andělé jsou čistou láskou a stejně tak jsem jí i já. Všechno na mně je hodno lásky. Přináším více tohoto citu na planetu Zemi už jen tím, že žiji. Protože já jsem láska, nyní i vždycky.

4.10.

Věřte, že nejste nikdy sami

My andělé jsme vždycky s vámi, vždy vidíme jen vaši dobrotu, vaše poslání a váš potenciál, a tak tomu bude vždycky. Jsme po vašem boku v každém okamžiku. Uvědomte si, že v nás máte spolehlivé přátele, protože naše láska vůči vám i naše uznání jsou neochvějné. Ať se děje cokoli, můžete s námi počítat. Rozumíme všem vašim motivacím a rozhodnutím. Milujeme a přijímáme vás takové, jací jste právě v tomto okamžiku.

Není třeba, abyste si jakkoli získávali naši přízeň. Máte naše dokonalé uznání, protože víme, jaké je vaše pravé já. Jste Božími mistrovskými díly, zářivými příklady všech barev lásky.

Nejste nikdy sami, naši drazí. Nikdy vás neopustíme - nemů­žeme. Zavolejte si nás, kdykoli chcete, protože je naší posvátnou ctí být s vámi a pomoci vám, když to potřebujete.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé jsou vždycky se mnou a projevují mi neustále svou lásku a uznání. S jejich starostlivým zájmem i po­mocí mohu kdykoli počítat. Jsem mistrovským dílem Božího tvoření, nyní a vždycky.

3.10.

Vězte, že máte božskou podstatu

Dnes za vámi přicházíme, abychom vám připomněli vaše Božství. Jste svaté bytosti, které přišly na svět skrze našeho Stvořitele v atmosféře naprosté lásky a s určitým cílem. Vaše věčná duše byla stvořena a požehnána samotným Bohem.

Byli jste stvořeni velice důmyslně a s velkou péčí - a s určitým záměrem, což znamená, že celá vaše bytost byla dokonale připravena a promyšlena. Všechno, co souvisí s vaším skutečným já, je dokonalé! Připomínejte si svůj Božský původ během dne, aby se vaše svatost promítala do každého vašeho kroku.

Uvědomte si, že každý člověk je součástí vaší svaté rodiny. Vnímejte svatost ve svém nitru i v nitru ostatních a váš den bude vskutku Božský.

Myšlenka pro tento den

Jsem Božskou a svatou bytostí, protože mi osobně požehnal Bůh. Jsem navždy dokonalým Božím stvořením.

2.10.

Přijměte své bohatství

Čím více jste si vědomi svých požehnání, tím více se vám jich dostává. Cesta k bohatství je vydlážděna vděčností a uvědomo­váním si hojnosti. Dnešní rada je velmi jednoduchá a jasná: všímejte si všech forem hojnosti ve svém životě. Existuje jich velké množství, například hojnost času, možností, lásky, energie, krásy a podobně.

Když si uvědomujete bohatství v jedné oblasti svého života, za­čnete ji přitahovat i do ostatních.

Myšlenka pro tento den

Mám velké bohatství, protože Nebesa jsou ke mně štědrá. Vidím a zažívám hojnost v každé oblasti svého života. Ke všem darům, kterých se mi dostává, přistupuji s vděč­ností. Děkuji ti, Bože, za všechna ta požehnání. Prosím, aby ke mně nepřestávala přicházet.

1.10.

Užívejte si dokonalého klidu ve svém nitru

Ve vašem nitru existuje místo, kam se můžete stáhnout a oddat se dokonalému klidu. Únik od hluku, chaosu a úzkosti najdete v tomto vnitřním míru, kde se můžete zastavit a občerstvit.

Do této svatyně se vstupuje tak, že se rozhodnete pro vnitřní klid. Zavřete-li oči a budete-li zhluboka dýchat, dosáhnete tohoto bodu rychleji. Nalézt ve svém nitru klid je přirozený a jednoduchý proces. Je to velmi prosté.

Dopřejte si během dne přestávky v tichu. Když se ponoříte do tohoto místa uvnitř sebe, navracíte se tak do svého nebeského domova ve svém nitru.

Myšlenka pro tento den

V mém nitru panuje dokonalý mír. Jsem v naprostém klidu, protože moje mysl odpočívá a já jsem v úplném tichu. Během dne dýchám zhluboka.