Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2021
16.1.

Uvědomte si, že jste milovanými Božími dětmi

Jste navždy milovanými Božími dětmi. Byli jste stvořeni jako dar velké lásky. Vaše pravé já a vaše podstata je jejím ztělesněním. I ve chvílích, kdy se cítíte osamocení a nemilovaní, vás hluboce miluje váš Stvořitel.

Přestaňte teď na chvíli číst a soustřeďte se na lásku, která vás nyní obklopuje. Pokud budete zhluboka dýchat, pocítíte ji ještě inten­zivněji, protože tak budete její energii vdechovat do svého vědomí.

Vnímejte, jak hluboce si vás Nebesa váží, jak vás ctí. Každému Božímu dítěti se dostává této lásky a úcty, protože Bůh nedbá na povrchní zdání a vidí dokonalost stvoření za všech okolností. My andělé vás dnes žádáme, abyste na sebe i na svět kolem sebe pohlíželi stejným způsobem.

Myšlenka pro tento den

Vidím svou skutečnou, Božskou dokonalost. Věřím, že mne Bůh, andělé i lidé milují, protože jsem navěky Božím dítětem. Je o mne láskyplně pečováno.

15.1.

Ctěte svou citlivost

Vaše citlivost je dar, který vám dovoluje vnímat Boží vedení, cítit emoce vlastní i druhých, mít soucítění a respektovat pří­rodu. Važte si těchto svých vlastností, naši drazí.

Buďte ohleduplní ke své citlivosti a vyhýbejte se dnes hrubým energiím. My andělé vás budeme ochraňovat a řídit vaši cestu tak, abyste se vyhnuli negativním situacím a vztahům. Pomůžeme vám také ve volbě jídelníčku, ať už se týká jídla, nebo pití, aby i vaše strava vycházela vaší citlivosti vstříc.

Když se k sobě chováte s úctou a láskou, což si zasloužíte, vaše sebeúcta a sebeláska se automaticky zvýší. Důvěřujte tomu, že všechno, co cítíte, je požehnáním, a buďte za svůj dar citlivosti vděční.

Myšlenka pro tento den

Dar citlivosti je pro mě bezpečný a vnímám jej jako po­žehnání. Respektuji své pocity a něžně a láskyplně o sebe pečuji.

14.1.

Uvědomte si, že vaše Božská moc funguje dokonale

Jako Boží děti jste zdědili duchovní dary od svého Stvořitele a ty vždycky dokonale fungují. Protože vaše moc je prodloužením Boží moci, nemůže být nikdy blokována ani se nemůže zmenšit. Vždy vyzařuje plnou intenzitou, připravená k tomu, abyste ji použili.

Tato moc mění vaše myšlenky, pocity a přání v činy. Protože je jako paprsek laseru, musíte si dávat pozor, kam ji zaměříte. Pečlivě si vybírejte jen takové myšlenky, které odrážejí touhy vašeho srdce, a nevkládejte svou energii do svých úzkostí, jinak je tím uvedete v život.

V tom, co děláte se svými Božskými dary, jste vedeni Bohem. Dnes jich využijte k posílení svých láskyplných myšlenek a pocitů. Během jediného dne můžete ve svém životě obrovsky zvýšit míru lásky. Vaše nebeská moc vám umožní posílit jakýkoli aspekt va­šeho života, proto ji používejte s láskou.

Myšlenka pro tento den

Moje Božská moc funguje vždycky naprosto dokonale, protože pochází přímo od Boha. Využívám ji k posílení a uskutečnění svých přání, která odrážejí jen energii lásky. Je pro mě bezpečné mít tuto moc.

13.1.

Radujte se ze svého mladistvého ducha i těla

Jiskra Božského ohně ve vaší duši představuje vašeho ducha, který nikdy nezestárne. Vaše tělo může tuto věčnou mladost odrážet, pokud si dovolíte ji žít.

Takže co by věčně mladý duch dělal, aby se plně projevil? Zpíval by, tancoval, tvořil a objevoval svět. Užíval by si bohatství emocí a zážitků, odpočíval by, když by bylo třeba, a hrál by si, kdykoli by se mu zachtělo. Nekladl by si žádné meze.

Dovolte si dnes, aby se tato část vašeho já projevila. Vnímejte pozitivní vliv, který na vaše tělo má tato energie (včetně svěžího vzhledu). Mládí vyzařuje život, který je vnímán jako zdraví na všech úrovních.

Myšlenka pro tento den

Mám věčně mladého ducha. Jiskra Božského ohně ve mně nyní jasně září a já ji s radostí projevuji. Mohu si hrát a současně dostát všem svým povinnostem. Hrát si je vlastně povinnost, kterou mám vůči sobě.

12.1.

Spolupracujte se svými andělskými pomocníky

My andělé slyšíme každou vaši modlitbu a vážíme si jí, protože každá z nich je pro nás pozváním, abychom se stali ještě více součástí vašeho života. Začínáme jednat už v okamžiku, kdy požádáte o naši pomoc. Děje se tak často vskrytu a vy si nejste vědomi, že se vaše slova již materializují a berou na sebe fyzickou formu.

Dnes bychom rádi přivedli vaši pozornost k tématu týmové práce. Abyste ji lépe pochopili, stačí si představit, že jde o analogii sportovního týmu. V basketbalu si hráči přehazují míč, a to tak, aby se dostal k hráči, který je nejblíže koši. Takový hráč musí umět dobře mířit nebo musí vynikat něčím jiným.

Když se modlíte, je to jako byste měli podání. My váš míč vždycky chytíme. Protože pracujeme na tom, oč jste nás požádali, přehazujeme míč tam a zpět mezi duchovní a fyzickou úrovní. Míč je tak nepřetržitě v pohybu a stále se přibližuje ke koši, u kterého stojíte vy. A když se vaše modlitba materializuje neboli manifestuje, hodíme míč vám, abyste ho mohli umístit do koše. Pokud ho odmítnete chytit ze strachu, že si jej nezasloužíte nebo že nezvládnete úspěch, či kvůli jiným nejistotám, pak míč padá na zem a vaše přání se nesplní.

Doufáme, že vám naše vysvětlení pomohlo pochopit, jak manifestace probíhá. Jsme jeden tým a závisíme na vašem podání, totiž že nám přihrajete míč, abychom mohli rozehrát novou hru. Poté musíte na konci hry míč chytit a umístit jej do koše, a zajistit tak výhru. Jestliže víte, že máte zábrany míč chytit, pomůžeme vám je překonat.

S velkým soucítěním a láskou vás žádáme, abyste nám dali možnost vám pomáhat ještě častěji. Milujeme vás.

Myšlenka pro tento den

Odkládám všechny své zábrany, které mi brání přijímat, a dovoluji, aby mé modlitby byly vyslyšeny. Stav štěstí je pro mě zcela v pořádku.

11.1.

Poděkujte vesmíru

Vesmír je nekonečnou energií Božství, kterou každá forma života ještě umocňuje. I vy jste jejím projevem a současně dokonalým odrazem Božího světla. Vaše vděčnost má stejnou vlnovou délku, jakou pulzuje vesmír, což vás s tímto proudem spojuje a současně zajišťuje, že budete mít další zkušenosti, které budou vaši vděčnost podněcovat.

Vypracujte si dnes seznam nazvaný "Děkuji ti, Vesmíre!", který by měl obsahovat všechno, zač jste vesmíru vděční. Seznam si ponechte a pravidelně jej rozšiřujte. Kdykoli budete potřebovat povzbuzení, přečtěte si ho a vaše vděčnost vás opět rozradostní.

Myšlenka pro tento den

Děkuji ti, Vesmíre! Pociťuji vůči tobě hlubokou vděčnost za ...........  (vyjmenujte všechno, co už máte, nebo po čem toužíte).

10.1.

Nezapomeňte žádat o pomoc

My andělé jsme dnes připraveni a schopni vám pomoci se vším, oč nás požádáte. Nikdy se nemusíte bát, že to se svými žádostmi o naši pomoc přeženete. Jsme neomezené bytosti, které mohou vykonávat několik úkolů najednou, takže nás můžete po­žádat o pomoc tak často, jak budete chtít.

Jsme raději, když nás zavoláte na začátku svých počinů. Díky tomu můžeme zajistit hladký průběh od samého počátku až do konce. Pokud nás ale o pomoc zapomenete požádat, i to je v pořádku. Jsme schopni zasáhnout kdykoli uprostřed děje, kdy už věci nabraly ob­rátky. Je dobře, když nás požádáte o pomoc, kdykoli potřebujete. Jsme vám neustále k dispozici - takové je naše poslání.

Myšlenka pro tento den

Žádám své anděly o pomoc se vším, co dělám. Když spo­lupracuji s Nebesy, můj den je mnohem lepší. Mohu po­žádat o pomoc s čímkoli, protože mé anděly těší, že mi mohou pomáhat.


9.1.

Vnímejte dary, které vám přináší život

Každý den vám život přináší mnoho darů. Patří k nim zážitky, které otevírají vaše srdce, lidi, kteří vám chtějí pomoci, synchronické příležitosti a krásu přírody. Čím více si těchto požeh­nání všímáte, tím více vám jich vesmír posílá.

Všímejte si dnes co nejvíce takových darů. Mohou být drobné, například paprsek slunce, který na vás vykoukne zpoza temných mraků, nebo milý člověk, který vás pustí před sebe na přecpané křižovatce - počítá se každý.

Když se naučíte si těchto úchvatných okamžiků všímat, budou k vám přicházet bez ustání, aby vám ukázali pravou štědrost vesmíru.

Myšlenka pro tento den

Pozorně si všímám darů, které mi dává život. Přitahuji do svého života laskavé a dávající lidi. Vesmír je vůči mně velmi štědrý, stále mne něčím obdarovává.


8.1.

Tancujte

Když se pohybujete, nezvyšujete pouze svůj srdeční tep. Zvedne se vám také nálada a stoupne vám hladina energie. Začnete se cítit živější a hravější. A s vnitřní pohodou roste i vaše vnitřní moc. Tato síla, která je vám vlastní a jíž je obdařen každý člověk, vám pomáhá vědomě uskutečňovat vaše sny.

Zatancujte si dnes. Pusťte si hudbu a začněte se kolébat a zcela spontánně svými pohyby vyjadřujte, co cítíte. Pokud se stydíte, zatancujte si o samotě. Uvidíte, že budete-li s tím pokračovat, časem budete chtít své nadšení z léčivých účinků této umělecké formy sdílet s druhými lidmi. To je také důvod, proč tolik starověkých kultur považovalo tanec za základ svých duchovních rituálů.

Tanec vám pomáhá znovu navázat spojení s vaším Božským fyzickým jádrem. Vaše tělo je prodloužením vaší bytosti a tuto skutečnost je důležité vědomě ctít. Vaše pohyby probouzejí velmi příjemným způsobem vaše vědomí. Zjistíte, že jste v pohybu ladní, přitažliví a elegantní, což jsou všechno kvality, kterými vás už dávno obdařil náš Stvořitel. Když si tyto dary znovu uvědomíte, vaše vnitřní světlo bude ještě jasnější.

Myšlenka pro tento den

Tancuji v rytmu hudby, jak té, jež zní v mé mysli, tak té, kterou slyším kolem sebe. Kolébám se v rytmech slyšených i neslyšených, a projevuji tak své já celou svou bytostí. Dovoluji svému tělu, aby cítilo radost.

7.1.

Zvolte si štěstí

Štěstí je stav bytí, který si sami vytváříte. Je to volba, která vychází z vašeho nitra, bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Dejte si dnes tento terapeutický dárek. Štěstí je totiž emoce, která má schopnost rozřešit krize, uzdravit nemoc, napravit nedorozumění a přivolat nové příležitosti.

Pocit štěstí je nejvyšším projevem víry, že vaše modlitby byly vyslyšeny a naplněny. A vaše víra je vždycky odměněna formou slastných překvapení. Čím jste radostnější, tím více přitahujete zážitků, které stav štěstí posilují - je to velmi zdravý cyklus. Zvolte si proto štěstí a dejte si dnes za cíl, že se dnes na vše budete dívat optimisticky a s láskou. Pokud vás to začne svádět k negativitě, vzpomeňte si na radost. Už sama myšlenka na radost vyvolává její světlo, které negativitu zahání.

Sviťte dnes jako majáky radostí a štěstím, tak abyste k témuž rozhodnutí mohli inspirovat a vést i druhé. Koneckonců, nejlepším způsobem, jak druhé naučit štěstí, je praktikovat ho sami.

Myšlenka pro tento den

Volím si štěstí a udržuji si optimistické myšlenky a pocity. Pozvedám ducha ostatních a šířím kolem sebe radost.


6.1.

Nesuďte

Soudit znamená rozdělovat věci pomocí slov do různých kategorií - je to metoda, kterou vaše ego užívá ke zjednodušení. Vaše vyšší já naopak používá systém rozlišování, které je založeno na vnímání pocitů přitahování a odpuzování ve vztahu k energiím daného člověka, věci i situace.

Když soudíme, říkáme: "Toto je dobré," nebo "Toto je špatné," kdežto když rozlišujeme, říkáme: "K této situaci mě něco přitahuje," nebo "Tyto okolnosti se mi nelíbí." První metoda rozděluje, zatímco ta druhá pracuje se zákonem přitažlivosti.

Ať se dnes ocitnete v jakékoli situaci nebo vztahu, pokuste se nesoudit. Dovolte druhým být sebou samými, mít svůj vlastní názor a jednat podle něj. Buďte ve svém myšlení vlídní a pohlížejte na sebe očima soucítění. Ctěte pocity, které vás přitahují k různým situacím, nebo vás od nich naopak odpuzují. Toto rozlišování bude vaším rádcem, jemuž můžete důvěřovat.

Myšlenka pro tento den

Vnímám a ctím svou intuici. Mé pocity mě ve všech směrech ochraňují, protože ke mně skrze ně promlouvá Bůh a mí andělé.


5.1.

Vězte, že dokonalí jste už teď

Bůh vás tvořil dokonalé. Nemusíte usilovat o větší velkolepost, protože jste zcela bez chyby už nyní a v každém ohledu. Vaše zdraví, duchovnost, city, vztahy a životní poslání představují už teď ideál.

Jediný důvod, proč se možná na svůj život nedíváte tímto způ­sobem, by mohl být v tom, že hledáte chyby. A to, co hledáte, také vždycky najdete. V Božím světě je nedokonalost nemožná. Ale vy máte svobodnou vůli vidět a prožívat, co sami chcete.

Dnes hledejte v sobě, v druhých i ve všech situacích jen krásu. Všímejte si, jak zářivé světlo jako za úsvitu rozráží temnotu.

Myšlenka pro tento den

Dnes je mým záměrem vidět a cítit jen dokonalost všeho a všech. Čím více se této možnosti otvírám, tím více ji zažívám. Bůh mě stvořil bez chyb. Mé zdraví, finance, vztahy, profese a ............ jsou v tuto chvíli naprosto skvělé.


4.1.

Uvědomte si, že jste láska

Bůh je čistá láska a láska je také jediný cit, který na Nebesích existuje. Protože jste výsledkem jedné ze Stvořitelových myšlenek, vaše duše byla počata a stvořena s Božskou pečlivostí.

Vaše fyzické tělo je jen malou částí vaší bytosti. Vaše duše je schopna překročit všechna omezení, kterými může trpět vaše tělo, protože je navěky spojena s Bohen, a tudíž s láskou. I vy neustále plavete v moři tohoto vřelého citu, který dáváte i přijímáte.

Buďte si dnes zvláště vědomi své pravé přirozenosti a lásku, cit daný vám Bohem, projevujte sobě i druhým. Soustřeďte se na své pocity a vnímejte, oč více se tak cítíte být sami sebou a jak se cítíte přirozeně a příjemně. V každém okamžiku jste milováni tou nejhlubší láskou. Vždyť vy sami jste láska!

Myšlenka pro tento den

I v tomto okamžiku je o mne s láskou pečováno. Bůh a andělé jsou čistou láskou a stejně tak jsem jí i já. Všechno na mně je hodno lásky. Přináším více tohoto citu na planetu Zemi už jen tím, že žiji. Protože já jsem láska, nyní i vždycky.


3.1.

Odevzdejte své starosti Bohu a andělům

Co vás tíží nebo čeho se obáváte, naši drazí? Nezůstávejte s tě­mito svými pocity sami. Odevzdejte je nám andělům. Zhluboka se nadechněte a soustřeďte se na naši láskyplnou pří­tomnost. Při výdechu vydechněte všechny své starosti a my je chy­tíme a odneseme je vzhůru ke světlu, aby se uzdravily. Jakmile se zbavíte svých obav, pocítíte svobodu, kterou obnáší život bez sta­rostí. To nemá nic společného s nezodpovědností, jak se někteří lidé mylně domnívají. Znamená to naopak plnit své povinnosti s láskou, vášní a nadšením. Obavy vaše úkoly strhávají dolů a dě­lají z nich upocenou dřinu.

Dnes si užívejte lehkosti bytí tak, že nám odevzdáte všechny své starosti, jakmile si je uvědomíte. Odevzdejte nám je úplně všechny a buďte klidní díky vědomí, že Nebesa vám neustále na vaší cestě pomáhají.

Myšlenka pro tento den

Jsem zcela bez starostí a všechny své obavy odevzdávám Bohu a andělům. Nemusím nic dělat osamoceně, protože jsou vždycky se mnou.

2.1.

Buďte k sobě schovívaví

Samozřejmě, že chcete být šťastní, zdraví, úspěšní a spokojení, avšak způsob, jak dojít k tomuto cíli, je být k sobě vlídní. Když se snažíte jít rychlejším tempem, sami sebe na své cestě zdržujete, stejně jako když se hodnotíte příliš tvrdě. Co se týče vaší duchovní cesty, bolest neznamená pokrok, ale mír ano.

My andělé vás dnes žádáme, abyste k sobě byli shovívaví. Chovejte se k sobě něžně, a to i tehdy, jedná-li se o vaše úkoly a cíle. Uvědomte si vždycky, jak reaguje kůň na láskyplnou péči a moudré vedení - a jak naproti tomu reaguje na tyranské zacházení. Nezasloužíte si i vy úctu, kterou projevujete jiné živé bytosti?

Vždyť neběžíte závod. Vaše cesta je krásná a užijete si ji mno­hem víc, pokud půjdete tempem, které vám dovolí všímat si lidí, květin, stromů, ptáků a jiných krásných detailů, které na ní po­tkáte. Radujte se z tohoto dne!

Myšlenka pro tento den

Dnes se věnuji sobě a chovám se k sobě ve všech ohle­dech hezky. Respektuji se - protože vlídné zacházení zmůže mnoho.

1.1.

Zbavte se svých strachů

Všechny strachy jsou založeny na přesvědčení, že jste izolovaní a osamocení. Možná se obáváte, že něco nemůžete udělat nebo že nemůžete dosáhnout toho, co byste rádi, ale vaše obavy jsou založeny na falešných představách. Jste věčně propojeni s Bohem, anděly a ostatními lidmi. Nikdo není nikdy sám. Vždycky máte po svém boku mocné spojence, kteří jsou připraveni vám pomoci, kdykoli je o to požádáte.

Protože jste napojeni na nekonečnou energii vesmíru, jste mocnými stvořiteli svých přání, tužeb, myšlenek i pocitů. My andělé bychom vám dnes rádi pomohli se očistit od strachu, který je jedinou příčinou toho, že se vaše modlitby a afirmace nenaplňují. Kdykoli si uvědomíte své nejistoty, zhluboka se nadechněte a poté nás v duchu, při výdechu, zavolejte. Tím vydechujete své nepříjemné pocity a předáváte je nám. Pokračujte s vydechováním svého strachu, dokud nebudete mít pocit, že se ve vašem nitru znovu obnovil pocit klidu.

Můžeme vám pomoci odhalit vaše skutečné já, skryté ve vašem nitru. Je to ta vaše část, která je plná důvěry a sebejistoty a která ví, že máte všechno lásku, moc a pomoc, kterou byste mohli kdy potřebovat.

Myšlenka pro tento den

Zbavuji se starých strachů, protože nikdy nebyly součástí mého pravého já. Mám sílu - nyní i vždycky. Používám svou moc s láskou a milostí a dodávám jí energii prostřednictvím svých láskyplných myšlenek, pozitivních emocí a hluboké víry.